Luistertip: RINO Groep Podcast – Traumabehandeling en persoonlijkheidsproblematiek

Bron: RINO Groep

Klinisch psycholoog en psychotherapeut drs. Martijn Stöfsel legt in deze aflevering van de RINO Groep Podcast uit wanneer je de bekende behandelmethoden EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting het beste kunt inzetten. Daarnaast vertelt hij over de koppeling tussen persoonlijkheidsproblematiek en trauma, en komt ook het ‘weke hart’ van de behandelaar voorbij.

Stöfsel stelt dat er bij persoonlijkheidsproblematiek altijd sprake is van onderliggend trauma, dan wel vroegkinderlijk trauma. Deze opvatting is geen gemeengoed binnen de ggz. Het is zelfs zo dat de vakgebieden trauma en persoonlijkheidsproblematiek van oudsher gescheiden werelden zijn. Zo ook het wetenschappelijk onderzoek rond deze twee vakgebieden. Stöfsel vindt die scheiding niet terecht. Hij legt waar uit dit vandaan komt en hoe het volgens hem anders kan.

EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting zijn de drie meest voorkomende behandelmethoden voor trauma. Alle drie de methoden hebben bewezen resultaten en kunnen, afhankelijk van de situatie van de patiënt, worden ingezet. ‘Ik vind het wel jammer dat EMDR een beetje Haarlemmerolie is geworden; een wondermiddeltje dat overal voor zou werken. Dat is natuurlijk niet zo.’ Het liefst ziet Stöfsel dat behandelaars alle drie de technieken eigen zijn, dan wel in een team werken waar specialisten zijn die de behandeltechnieken kennen.

Elke behandelaar die met complexe problematiek werkt, valt met enige regelmaat in ‘de valkuil van het Weke Hart’, aldus Stöfsel. Hij doelt daarmee op de verstoring bij de behandelaar tussen mededogen voor de patiënt enerzijds en de professionele distantie anderzijds. ‘Vaak stuiten patiënten op allerlei praktische problemen, al dan niet als gevolg van hun bestaande problematiek. Je moet als behandelaar heel goed oppassen dat je niet verzandt in medelijden voor je patiënt, waarbij je mededogen te veel toeneemt en je distantie afneemt.’ Stöfsel geeft een aantal scherpe voorbeelden maar ook tips voor behandelaars om niet in die valkuil te stappen, of de valkuil in ieder geval tijdig te herkennen.

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved