Luistertip: Argos over ritueel misbruik

Vorig jaar april startte Argos een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst.

Het onderzoek leidde al tot verschillende uitzendingen. Argos maakte bijvoorbeeld een uitzending over Trauma & Waarheidsvinding. Beatrix en Stefanie wilden op zoek naar de kinderporno die in de jaren tachtig van hen is gemaakt in de kelder van hun oom. Psycholoog Iva Bicanic en advocaat Richard Korver vertelden over kindermisbruik dicht bij huis.

Aanstaande zaterdag 27 juni om 14 uur komt Argos met een nieuwe uitzending in deze reeks op NPO Radio 1. Onderwerp: Ritueel Misbruik. Het is een onderwerp waarvan ze vooraf dachten dat ze hun handen er niet aan gingen branden. Er kwamen echter honderdveertig verhalen bij hen binnen die, als de aangevers zich bij de politie zouden melden, het stempeltje ‘rituele kenmerken’ zouden krijgen.

Het is in Nederland zo geregeld dat aangiftes met rituele kenmerken in een vroeg stadium moeten worden doorgestuurd naar de LEBZ – het Landelijk Expertisecentrum Bijzondere Zedenzaken van de politie. Het doel van de LEBZ is om valse beschuldigingen te voorkomen. Ze stellen dat noch in Nederland, noch elders in de wereld ooit bewijs is gevonden voor Ritueel Misbruik.

Maar is dat wel zo? Argos deed een jaar lang onderzoek naar de binnengekomen meldingen. Ze merkten dat een aantal aannames rondom Ritueel Misbruik niet kloppen. De verklaringen van slachtoffers zijn niet onder hypnose tot stand gekomen. In veel gevallen is er ook geen sprake van hervonden herinneringen – aangezien slachtoffers ons vertelden over voorvallen die het afgelopen jaar plaatsvonden. Ook stuitten ze op schokkende overlap in een aantal verhalen.

Luister dus zaterdag vooral naar het verslag van deze zoektocht. Op hun website zullen vanaf zaterdag ook uitgebreide versies van interviews met experts worden gepubliceerd.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved