Lopend Onderzoek

Onder lopend onderzoek kunt u de wetenschappelijke onderzoeksprojecten vinden die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Mocht uw onderzoek er niet tussen staan dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@ntvp.nl. Uiteraard plaatsen wij dan ook graag uw wetenschappelijke studie op onze website.

Dit onderzoek focust op perspectiefname, het vermogen om je in de gedachten, gevoelens en gedrag van een ander te verplaatsen.

IREM-Freq study: an investigation of the effects of session frequency of Imagery Rescripting and EMDR as treatments of childhood trauma related PTSD.

In dit onderzoek wordt gekeken of het ontstaan van PTSS klachten voorkomen kan worden door middel van vroegtijdige EMDR.

Dit onderzoek richt zich op de zwangerschap en bevalling die volgen op een traumatische bevallingservaring.

Dit onderzoek creëert de mogelijkheid deze aanpassingen van de behandelmethodes zowel in het korte intensieve traject als in de vervolgbehandeling gericht op trauma gerelateerde klachten te evalueren en het effect van de methode aan te scherpen.  

Titel onderzoek: High intensive trauma therapy, an evaluation of long-term improvement in functioning. Omschrijving: Evaluatie van een innovatieve behandeling (Specialistische Intensieve Trauma Therapie (SITT)) waar binnen de hoog specialistische zorg hoog intensieve traumatherapie gecombineerd wordt met een traject gericht op verbeteren van het functioneren van de cliënt binnen zijn/haar context. SITT heeft primair als doel PTSS-klachten te…

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2019 NTVP - All Rights Reserved