Long-term efficacy of psychotherapy for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials

Uit een meta-analyse bestaande uit 32 trials (72 behandelcondities met in totaal 2935 participanten) blijkt dat traumagerichte psychotherapie (EMDR, Prolonged Exposure en Cognitive Processing Therapie) in vergelijking met een controle conditie lange termijn effecten laat zien in relatie tot het verminderen van posttraumatische stressklachten. Het artikel van Kline en collega’s (2017) lees je hier.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved