Liesbeth Mevissen en Wieke Vink winnen Jan van Dijk Award

PERSBERICHT

Liesbeth Mevissen en Wieke Vink winnen Jan van Dijk Award voor onderzoek naar positie van slachtoffers

Den Haag, 25 september 2018

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award uitgereikt. Deze prestigieuze prijs is toegekend aan Liesbeth Mevissen (Universiteit van Amsterdam) voor haar dissertatie ‘Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder in individuals with intellectual disabilities’ en Wieke Vink (Universiteit van Amsterdam) voor haar masterscriptie ‘Coming of age under armed conflict – Dealing with the culpability of former child soldiers as alleged perpetrators at the International Criminal Court’. Volgens de jury geven de winnaars, ieder op een geheel eigen manier, belangrijke inzichten prijs over de positie van bepaalde slachtoffergroepen. De jury roemt beide onderzoeken vanwege de creativiteit, wetenschappelijke degelijkheid en potentie voor vervolgonderzoek. De Jan van Dijk Award is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en beloont wetenschappelijk onderzoek op het gebied van victimologie, de rechten en/of hulpverlening aan slachtoffers. Voor meer informatie zie www.janvandijkaward.nl

[Foto: winnaars Wieke Vink en Liesbeth Mevissen met minister Dekker en de voltallige jury van de Jan van Dijk Award | fotograaf: Esther van der Wallen]

‘Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder in individuals with intellectual disabilities’ (UvA, 2017)

Winnaar Liesbeth Mevissen deed promotieonderzoek naar de diagnose en behandeling van PTSS bij slachtoffers met een verstandelijke beperking. De jury roemt het onderzoek van Mevissen vanwege het klinische belang en de grote maatschappelijke relevantie. Ze legt volgens de jury een grote blinde vlek bloot en ontwikkelde zelf een diagnostische tool voor deze omvangrijke groep slachtoffers. Zie ook https://youtu.be/pNb3vZybfyE

‘Coming of age under armed conflict – Dealing with the culpability of former child soldiers as alleged perpetrators at the International Criminal Court’ (UvA, 2016)

Winnaar Wieke Vink heeft met haar masterscriptie de strafbaarheidstelling van voormalig kindsoldaten in het internationaal strafrecht onderzocht. In haar onderzoek is  gekeken naar hoe om te gaan met kinderen die eerst ernstig slachtoffer zijn (kindsoldaten) om vervolgens, als jong volwassene, dezelfde ernstige misdrijven te plegen; slachtoffer-daders. Gezien de wetenschappelijke kwaliteit en de verschillende inzichten vanuit zowel de rechtsgeleerdheid als de psychologie, die Vink in haar onderzoek heeft gecombineerd, is zij door de jury uitgeroepen tot winnaar. Zie ook https://youtu.be/7XFXhRPVHNU

Over de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award

De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Fonds Slachtofferhulp. De Award stimuleert het universitaire onderwijs meer aandacht te besteden aan onderwijs en onderzoek op het gebied van de victimologie, de rechten van en hulpverlening aan slachtoffers. De prijs is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers. De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit Carlijn de Roos (klinisch psycholoog/psychotherapeut), Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp), Marian Husken (onderzoeksjournalist), Richard Korver (procesadvocaat) en juryvoorzitter Peter van der Velden (voormalig hoogleraar victimologie).

EINDE PERSBERICHT

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved