Ledenonderzoek

In januari is het onderzoek onder leden van de NtVP afgerond. We hadden het uitgezet omdat we informatie wilden ophalen over de bekendheid en waardering van de activiteiten van de NtVP. 110 mensen hebben de survey beantwoord. We hebben de uitkomsten recent in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken: we mogen heel tevreden zijn met de overwegend positieve waardering van het Impact katern, de berichtgeving in de social media, de webinars en lezingen, en het congres (voor Corona). In deelname aan een SIG is men best geïnteresseerd, maar erover niet zo goed op de hoogte. De website is informatief maar zou wat de lay-out betreft aan aantrekkelijkheid kunnen winnen. De survey was door evenveel mensen vanuit individuele als collectieve lidmaatschappen ingevuld. Als bestuur zijn we de leden die de vragen hebben willen beantwoorden heel erkentelijk. We betrekken deze resultaten bij ons beleid om onze strategie voor de komende jaren te bepalen.

Wilt  u meer weten over de resultaten van het ledenonderzoek? Bekijk dan deze presentatie.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

© 2022 NTVP - All Rights Reserved