Langetermijn resultaten van CGT voor angstgerelateerde stoornissen

Auteurs: Eva A. M. van Dis, MScSuzanne C. van Veen, MScMuriel A. Hagenaars, PhDet al

Titel: Long-term Outcomes of Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety-Related DisordersA Systematic Review and Meta-analysis

In deze systematische review en meta-analyse van 69 gerandomiseerde klinische studies werd CGT geassocieerd met betere resultaten bij patiënten met angstsymptomen binnen 12 maanden na afronding van de behandeling. Bij langere follow-up werden significante associaties alleen gevonden voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en posttraumatische stressstoornis. Terugvalpercentages (voornamelijk voor paniekstoornis met of zonder agorafobie) na 3 tot 12 maanden waren 0% tot 14%.

Deze studie werd online gepubliceerd op 23 januari 2019 in JAMA Psychiatry.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved