Langdurige rouwstoornis bij asielzoekers in Duitsland: De invloed van verliezen en residentiestatus

Auteurs: Hannah Comtesse & Rita Rosner

Originele titel: Prolonged Grief Disorder among Asylum Seekers in Germany: The Influence of Losses and Residence Status

Achtergrond: Naast de hoge blootstelling aan traumatische gebeurtenissen hebben vele vluchtelingen in Europa enorme interpersoonlijke verliezen meegemaakt.
Doel: Het doel van deze studie was om het percentage en potentiële risicofactoren van langdurige rouwstoornis (LRS) te onderzoeken bij recent gevluchte asielzoekers die leefden in collectieve accommodaties in Duitsland.
Methode: Drie groepen asielzoekers uit verschillende landen (N = 99) vulden de Traumatic Grief Inventory Self-Report Version (TGI-SR), Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 (PCL-5) en de depressie module van de Patient Health Questionnaire (PHQ-9) in. Individuen in groep 1 waren aan het wachten op het asielbesluit (n = 29), leden uit groep 2 waren in hoger beroep tegen een afgewezen asielverzoek (n = 32) en leden uit groep 3 hadden een tijdelijke residentiestatus gekregen (n = 38).
Resultaten: Het verlies van een dierbare werd gerapporteerd door 92% van de deelnemers. Twintig procent van de deelnemers voldeed aan de criteria voor een voorlopige LRS diagnose volgens Prigerson et al. (2009), 16% voldeed aan criteria voor DSM-5 persisterende complexe rouwstoornis. De percentages voor mogelijke posttraumatische stress stoornis (45%) en depressie (42%) waren hoog. Het totaal aantal overleden directe familieleden, PTSS symptomen en tijdelijke residentiestatus waren allen geassocieerd met hogere LRS symptoomniveaus.
Conclusies: Deze resultaten laten zien dat een substantieel percentage van asielzoekers lijdt aan LRS. Dit wijst op de behoefte aan screening van problematische rouw in de huidige vluchtelingenpopulatie in Europa.

Kernwoorden: Langdurige rouwstoornis, rouw, meervoudig verlies, vluchtelingen, asielzoekers, residentiestatus.

Citatie: Hannah Comtesse & Rita Rosner (2019) Prolonged grief disorder among asylum seekers in Germany: the influence of losses and residence status, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1591330

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 21 februari 2019, online gepubliceerd op 29 maart 2019.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved