Langdurige rouw symptomen na gewelddadig verlies: De mediërende rol van betekenis

Auteurs: Evgenia Milman, Robert A. Neimeyer, Marilyn Fitzpatrick, Christopher J. MacKinnon, Krista R. Muis & S. Robin Cohen

Originele titel: Prolonged Grief Symptomatology Following Violent Loss: The Mediating Role of Meaning

Achtergrond: Een langdurige rouwstoornis (LRS) is over-gerepresenteerd bij diegene die dierbaren hebben verloren door gewelddadige oorzaken. Om LRS-interventies op maat te leveren voor deze kwetsbare populatie is het uiterst belangrijk om de etiologie te onderzoeken van LRS, specifiek in de context van gewelddadig verlies van een dierbare. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat gewelddadig verlies LRS symptomen vergroot doordat het de mogelijkheden voor betekenisgeving van nabestaanden na het overlijden of de gevolgen daarvan in de weg staat. Echter, waren deze studies gebaseerd op cross-sectionele data waardoor daadwerkelijke voorspelling wordt bemoeilijkt en differentieerden deze studies niet tussen specifieke thema’s van betekenis.
Doel: Deze studie had als doel specifieke thema’s van betekenis te identificeren die de nadelige impact van gewelddadig verlies op daaropvolgende LRS symptomen medieert onder nabestaanden na gewelddadig verlies.
Methode: Een longitudinale prospectief design (N = 171) was gebruikt om gewelddadig verlies en thema’s van betekenis te meten gemiddeld 6 maanden na verlies waardoor voorspellen van LRS symptomen gemiddeld 8 maanden later mogelijk was.
Resultaten: Gewelddadig verlies had een significant indirect effect op LRS symptomen wanneer betekenis-thema’s gericht op gevoel van vrede en behouden van band als mediatoren waren meegenomen.
Conclusies: De studie toont de mediërende rol aan die specifieke betekenis-thema’s spelen in de ontwikkeling van LRS symptomen na gewelddadig verlies. Deze bevindingen benadrukken de potentiële voordelen van de toepassing van op betekenisgeving-gebaseerde interventies voor nabestaanden na gewelddadig verlies.

Kernwoorden: prolonged grief disorder; mediatie van rouwuitkomsten; betekenisgeving; gewelddadig verlies; suïcide; verlies

APA citatie: Milman, E., Neimeyer, R. A., Fitzpatrick, M., MacKinnon, C. J., Muis, K. R., & Cohen, S. R. (2017). Prolonged grief symptomatology following violent loss: The mediating role of meaning. European Journal of Psychotraumatology, 8, 1503522. doi:10.1080/20008198.2018.1503522

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 1 juli 2018, online gepubliceerd op 14 augustus 2018.

 

© 2023 NTVP - All Rights Reserved