korte video PTSS Mariel Meewisse

Door Mariel Meewisse, klinisch psycholoog en voorzitter NtVP, is een korte video gemaakt over PTSS.
Allereerst wordt toegelicht door welke gebeurtenissen PTSS kan ontstaan, wat de symptomen zijn en hoe je PTSS kan herkennen. Vervolgens wordt kort ingegaan op de behandelmethoden en op de relatie met de behandelaar.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved