Klinische Dialectische Gedragstherapie in combinatie met trauma behandeling bij ernstige PTSS

Titel onderzoek

Trauma Therapie Studie (TTS)

Omschrijving

Is Dialectische gedragstherapie (DGT) gecombineerd met traumagerichte behandeling (exposure en EMDR) effectief voor patiënten met een ernstige posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en co-morbide problematiek, zoals de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD)? The Trauma Therapie Studie (TTS) is een open trial bij de Traumaverwerkingskliniek van de GGZ Friesland die de korte en lange termijn behandeleffecten op ernst van de PTSS, borderline persoonlijkheidssymptomatologie, zelfbeschadigend gedrag, dissociatie en sociaal functioneren onderzoekt. Voorspellers van behandelresultaat, veranderingen van symptomen gedurende behandeling middels dagelijks in te vullen dagboeken en kosteneffectiviteit worden tevens onderzocht. Het doel is om 100 patiënten te includeren.

Hoofdonderzoekers

Dr. F. Jörg (UMCG / GGZ Friesland), Dr. S. O. de Vries (GGZ Friesland), mw. A. C. Kamstra (GGZ Friesland / UMCG), prof. dr. R. Schoevers (UMCG)

Looptijd

1 November 2018 –  1 juni 2023

Meer informatie

Website: www.TTStudie.nl

Email: TTStudie@ggzfriesland.nl

© 2023 NTVP - All Rights Reserved