Kindermishandeling en risico op suïcidepogingen in depressie: een sekse-specifieke benadering

Auteurs: Ximena Goldberg, Maria Serra-Blasco, Muriel Vicent-Gil, Eva Aguilar, Laura Ros, Barbara Arias, Philippe Courtet, Diego Palao & Narcís Cardoner

Originele titel: Childhood maltreatment and risk for suicide attempts in major depression: a sex-specific approach

Achtergrond: Kindermishandeling verhoogt het risico op suïcidepogingen in de algemene populatie, met mogelijk soortgelijke effecten bij patiënten met een depressieve stoornis (major depressive disorder; MDD). De weinige studies die zich hebben gericht op deze associatie hebben zich beperkt tot specifieke populaties (namelijk therapieresistente depressie, persoonlijkheidsstoornissen) en hebben zelden rekening gehouden met sekse.
Doel: Het onderzoeken van de impact van kindermishandeling op suïcidepogingen bij MDD patiënten bovenop andere risicofactoren en potentieel beïnvloedende factoren, rekening houdend met potentiële sekse-specifieke effecten.
Methode: 165 patiënten met een primaire diagnose van MDD werden onderzocht. Neurologische problemen, psychiatrische comorbiditeit en drugsmisbruik waren redenen voor exclusie. Logistische regressies, gebruik makend van de gehele steekproef, en verdeeld op basis van sekse, werden uitgevoerd om de associatie tussen kindermishandeling en een geschiedenis van suïcidepogingen, controlerend voor ernst van symptomen, comorbiditeit, en therapieresistente depressie te onderzoeken.
Resultaten: De resultaten lieten een significante en klinisch relevante associatie zien tussen kindermishandeling en een geschiedenis van suïcidepogingen in de totale steekproef. Voor patiënten die te maken hadden gehad met kindermishandeling was het 3.01 keer waarschijnlijker om een geschiedenis van suïcidepogingen te hebben gehad dan voor patiënten waarbij geen sprake was geweest van kindermishandeling. Een familiegeschiedenis van psychiatrische stoornissen droeg ook bij aan de variantie in poging tot suïcide, maar de interactie met kindermishandeling was niet statistisch significant. Bij het separaat testen van het model, bleef het effect van kindermishandeling op suïcidepogingen voor vrouwen bestaan, terwijl voor mannen de leeftijd van MDD-onset en de ‘CTQ minimaliseren-ontkennen schaal’ de voorspellende variabelen waren.
Conclusie: Kindermishandeling is een duidelijke voorspeller van suïcidaal gedrag bij MDD patiënten en dit effect blijft significant als gecontroleerd wordt voor potentieel beïnvloedende factoren. Ook de sekse van de patiënt komt naar voren als een relevante factor die vorm kan geven aan de mechanismen onderliggend aan de voorspelling van suïcidepogingen. Aangezien suïcide de hoofdoorzaak van een vroegtijdige dood is bij MDD patiënten, zouden interventies gericht op kindermishandeling opgenomen moeten worden in preventieve en klinische strategieën.

Kernwoorden: kindermishandeling, depressie, suïcidepogingen, risico factoren, sekse verschillen

Citatie: Ximena Goldberg, Maria Serra-Blasco, Muriel Vicent-Gil, Eva Aguilar, Laura Ros, Barbara Arias, Philippe Courtet, Diego Palao & Narcís Cardoner(2019) Childhood maltreatment and risk for suicide attempts in major depression: a sex-specific approach, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1603557

Vertaling door Marthe R. Egberts

Geaccepteerd voor publicatie op 26 maart 2019, online gepubliceerd op 7 mei 2019

© 2023 NTVP - All Rights Reserved