Kindermishandeling: een vergelijking tussen patiënten in behandeling voor middelenmisbruik en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg

Auteurs: Ingvild S. Rasmussen, Kjersti Arefjord, Dagfinn Winje & Anders Dovran

Originele titel: Childhood Maltreatment Trauma: A Comparison Between Patients in Treatment for Substance Use Disorders and Patients in Mental Health Treatment

Achtergrond: Eerder onderzoek heeft sterke associaties gevonden tussen trauma van kindermishandeling en middelenmisbruiksstoornissen (SUD), maar de rol van mogelijk modererende effecten van gender en mediërende effecten van psychopathologie en SUD is onduidelijk.
Doel: Het doel van deze studie was om verschillen te onderzoeken in zelfgerapporteerd trauma na kindermishandeling, algemene psychische problemen en posttraumatische stresssymptomen onder 112 patiënten in behandeling voor middelengebruiksstoornissen (SUD-groep) en onder 112 gematchte controles met milde tot matige psychische stoornissen (vergelijkingsgroep).
Methode: Kindermishandeling werd gemeten met de Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF). Algemene psychische problemen werden gemeten met de Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) en posttraumatische stresssymptomen werden gemeten aan de hand van de Impact of Event Scale-Revised (IES-R).
Resultaten: De SUD-groep rapporteerde ernstiger kindermishandeling dan de vergelijkingsgroep. Vrouwen in de SUD-groep rapporteerden ernstigere en verschillende vormen van trauma vergeleken met mannen. De SUD-groep rapporteerde hogere gemiddelde scores op de SCL-90-R, maar de proporties personen die boven het cutt-off point scoorden op de IES-R en de SCL-90-R waren vergelijkbaar in de twee condities. De SUD-groep meldde meer vermijdingssymptomen dan de vergelijkingsgroep.
Conclusie: Deze studie voegt bewijs toe aan de herhaaldelijk gevonden sterke associaties tussen kindermishandeling en SUD, wat impliceert dat de preventie van kindermishandeling het optreden van SUD kan verminderen. Verder moeten patiënten met SUD worden gescreend op trauma na kindermishandeling en de resultaten moeten worden toegepast in trauma geïnformeerde, maar ook in traumagerichte interventies, gericht op het helpen van deze populatie. De associatie lijkt bijzonder sterk te zijn voor vrouwelijke middelengebruikers.

Kernwoorden: kindermishandeling; verwaarlozing; posttraumatische stresssymptomen; vragenlijst over kindertrauma; vermijding symptomen; het zelfmedicatie-model; dubbele diagnose

Citatie: Ingvild S. Rasmussen, Kjersti Arefjord, Dagfinn Winje & Anders Dovran (2018) Childhood maltreatment trauma: a comparison between patients in treatment for substance use disorders and patients in mental health treatment, European Journal of Psychotraumatology, 9:1, DOI: 10.1080/20008198.2018.1492835

Vertaling: Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 27 mei 2018, online gepubliceerd op 17 juli 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved