Kinderen tijdens de Zuid Indiase overstromingen in 2015: Perspectieven van de leden uit de gemeenschap

Auteurs: Revathi N. Krishna, Kevin R. Ronan & Eva Alisic

Originele titel: Children in the 2015 South Indian floods: Community members’ views

Achtergrond: Weinig is bekend over de ervaringen en betrokkenheid van kinderen in de voorbereiding op een ramp en het herstel hierna, in het bijzonder in lage- en middeninkomenslanden. Het bestuderen van de perspectieven van leden uit de gemeenschap op de overstromingen in 2015 in Tamil Nadu in India zou nuttige inzichten kunnen genereren voor de verbetering van hulpdiensten in gebieden met beperkte middelen.
Doel: Deze kwalitatieve studie had als doel a) te begrijpen hoe kinderen in Chennai de overstromingen hebben ervaren, zoals die gerapporteerd werden door volwassenen uit de gemeenschap en b) te exploreren wat de betrokkenheid van kinderen was bij de voorbereidingen op de ramp, de reactie tijdens de ramp en herstelpogingen na de ramp zoals die gerapporteerd zijn vanuit het perspectief van volwassenen.
Methode: We voerden uitgebreide, semigestructureerde interview uit (N=48) met familieleden (n=36) en met medewerkers van niet-overheidsorganisaties (n=12) die actief deelnamen aan hulp- en herstelinspanningen. Ook voerden we discussies met twee focusgroepen (n=14) bestaande uit medewerkers van een niet-overheidsorganisatie, een jaar na de Zuid Indiase overstromingen in 2015 in Chennai, India.
Resultaten: Zes brede thema’s aangaande de ervaringen en gedragingen van kinderen tijdens en na de overstromingen kwamen naar voren: a) onverwachtheid van de overstromingen; b) de veiligheid van de kinderen – belemmeringen en bevorderingen; c) reacties van ouders – hulploosheid, angst en trots; d) de reacties van kinderen – een handje helpen, plezier en angst; e) belemmeringen bij de terugkeer naar “normaal” en f) een vastbeslotenheid om voorbereid te zijn voor een volgende keer.
Conclusie: De impact van de overstromingen was groot bij kinderen en families, deels is dit veroorzaakt door een gebrek aan voorbereiding, zoals waargenomen door onze deelnemers. Op basis van onze data-analyse kwam ook duidelijk naar voren dat kaste en sociaaleconomische status een belangrijke rol speelden bij de mogelijkheid van families om veilig te evacueren. De hulpeloosheid van ouders kwam duidelijk naar voren evenals de bezorgdheid van kinderen voor het opnieuw plaatsvinden van overstromingen. Geslacht bleek invloed te hebben op veiligheid, herstel en andere uitkomsten bij kinderen, zoals voortzetten van opleiding, etc. In de toekomst dient prioriteit gegeven te worden aan initiatieven voor het ontwikkelen en evalueren van gerichte educatie van kinderen over bewustwording van overstromingen, kinderparticipatie en veiligheid.

Kernwoorden: CC-DRR; traumatische stress; kwetsbaarheid; LMIC; jeugd; herstel na rampen; rampen risico reductie; rampen veerkracht opleiding

APA citatie: Krishna, R. N., Ronan, K. R., & Alisic, E. (2018). Children in the 2015 south indian floods: Community members’ views. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1486122. doi:10.1080/20008198.2018.1486122

Vertaling: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 15 mei 2018, online gepubliceerd op 26 juni 2018

© 2022 NTVP - All Rights Reserved