Kinderen geboren uit seksueel geweld

Titel onderzoek
Kinderen geboren uit seksueel geweld

Omschrijving
Kinderen geboren uit seksueel geweld vormen een kwetsbare groep. Al vanaf hun allereerste begin worden zij geconfronteerd met bedreigingen van hun leven, zoals pogingen tot abortus, gecompliceerde bevallingen zonder zorg voor moeder en kind, en infanticide. Na de geboorte groeien zij op bij een moeder die traumatische ervaringen heeft overleefd en die haar eigen kind mogelijk ook beleeft als dat van een verkrachter, of zelfs als geboren uit haat en als een vijand. Ook de gemeenschap kan deze kinderen zien als behorend tot de etnische groep van de vijand. Hun identiteit raakt onlosmakelijk verbonden met die van een verkrachter en met een oorlogsdaad. Klinische ervaring leert dat extreme ambivalentie, verwaarlozing, mishandeling of verstoting niet zelden voorkomen in deze populatie. Traumatische ervaringen in hun specifieke context raken niet alleen het individu, maar ook het gezin en de gemeenschapsverbanden. De onderzoeksgroep brengt de specifieke moeilijkheden en veerkracht evenals de aangrijpingspunten voor effectieve interventies in kaart. Samenwerkingspartners zijn ‘Children Born of War Network’ en ‘International Rehabiliation Council for Torture victims’.

Hoofdonderzoekers
Dr. E. van Ee, Drs. K. Anderson (PhD student), Prof. Dr. I. Komproe, Drs. N. de Voogd & Drs J. Blokland

Looptijd
Sept 2015 – Dec 2019

© 2022 NTVP - All Rights Reserved