Kinderen en natuurrampen

Auteurs: Atle Dyregrov, William Yule & Miranda Olff

Originele titel: Children and natural disasters

Het aantal kinderen dat ieder jaar wordt getroffen door natuurrampen is alarmerend hoog en wordt naar verwachting hoger wanneer klimaatverandering voortzet. De mentale gevolgen zijn niet alleen gedocumenteerd in aantallen voor posttraumatische stress symptomen en PTSS, maar ook voor depressie en andere mentale gezondheidsproblemen. Om bij te dragen aan het vergroten van kennis focust deze speciale uitgave van het European Journal of Psychotraumatology zich op hoe kinderen voorbereid kunnen worden op natuurrampen en op de mentale gezondheidsaspecten van dergelijke gebeurtenissen. Het bevat artikelen over communiceren over risico’s met kinderen, betrekken van kinderen bij educatie over risico’s van rampen en mentale gezondheidsgevolgen voor kinderen na een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een overstroming en een orkaan. In deze speciale uitgave, dat specifiek gericht is op kinderen en natuurrampen, hopen we ons begrip te vergroten over sommige van de complexe paden en de weg vrij te maken voor het verbeteren van onze interventies.

Kernwoorden: natuurrampen; veerkracht; kinderen; adolescenten; trauma; PTSS

APA citatie: Dyregrov, A., Yule, W., & Olff, M. (2018). Children and natural disasters. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1500823. doi:10.1080/20008198.2018.1500823

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 12 juli 2018, online gepubliceerd op 15 augustus 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved