Keynote sprekers- ESTSS congres 2019

Het 16e ESTSS congres in Rotterdam van 14 t/m 16 juni staat in het teken van interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Wij stellen aan u graag de sprekers voor die in hun keynotes bruggen zullen slaan tussen verschillende perspectieven, vakgebieden en landen op het gebied van de traumatische stress.

Prof.dr. Bernet Elzinga

Met haar onderzoek naar de invloed van (vroege) levensstress op het brein en het cognitieve en emotionele functioneren bij stressgerelateerde stoornissen ontving Bernet Elzinga (Universiteit Leiden) verschillende prestigieuze beurzen (VENI, VIDI, VICI), waarvan de  meest recente voor onderzoek naar de intergenerationele overdracht van mishandeling. Elzinga is tevens getraind psychotherapeut in cognitieve gedragstherapie, doceert aan de sectie klinische psychologie van de Universiteit Leiden, adviseert in de Landelijke Expertisegroep voor Bijzondere Zedenzaken en is sinds 2007 gekozen als lid van De Jonge Academie van het KNAW.

Prof.dr. Christine Heim

Met een multidisciplinaire psychobiologische  benadering bestudeert Christine Heim de neurobiologische gevolgen van vroegkinderlijk trauma en het verband met depressie, angst en somatische ziekten. Haar onderzoek gaf als één van de eerste studies bewijs voor de levenslange neurobiologische invloed van vroege traumatisering op de latere ontwikkeling van diverse stoornissen. Heim heeft diverse prijzen op haar naam staan, waaronder de Chaim Danieli Young Professional Award voor buitengewone bijdrage aan het veld van het traumatische stressonderzoek. Ze vervult tevens verschillende posities in commissies met de focus op vroege traumatisering.

Dr. Mark Jordans

Mark Jordans is kinder- en jeugdpsycholoog en verbonden als lector aan het Centre for Global Mental Health, King’s College London en als gast-hoofddocent bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jordans is tevens Director of Research & Development van War Child Nederland. De focus van zijn werk is de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van psychosociale en geestelijke gezondheidszorgsystemen in landen met lage en middeninkomens, in het bijzonder voor benadeelde kinderen. Jordans stond aan het hoofd van interventies en onderzoeksprogramma’s voor slachtoffers van martelingen, kinderen getroffen door politiek geweld, ex-kindsoldaten, vluchtelingen en jeugdslachtoffers van mensenhandel in o.a. Nepal, Burundi en Sri Lanka.

Prof.dr. Gerhard Andersson

Andersson’s voornaamste onderzoeksgebied betreft de toepassing van internet en moderne informatietechnologie in psychologisch onderzoek, met name online begeleide psychologische behandeling. Sinds 2003 is Andersson hoogleraar klinische psychologie aan de Linköping Universiteit en is tevens verbonden als onderzoeker aan het Centre for Psychiatry Research van het Karolinska Instituut. Daarnaast werkt Andersson in het Linköping academisch ziekenhuis als deeltijd klinisch psycholoog bij de behandeling van patiënten met tinnitus.

CategoryNB-Sep18, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved