Kennisdeling

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal kennisbronnen op het gebied van psychotrauma die de NtVP bij elkaar heeft gebracht en toegankelijk heeft gemaakt voor onze leden, zoals een overzicht van lopend onderzoek, een overzicht van promoties en proefschriften, relevante artikelen, interessante links naar andere websites, de nieuwsbrieven van de NtVP en de NTVP katerns in de Impact.

NtVP Nieuwsbrief

NtVP geeft periodiek een nieuwsbrief uit om onze leden te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma, de belangrijkste komende events, nieuws over certificering, de nieuwste interessante artikelen, komende promoties en lopend wetenschappelijk onderzoek.

Voorgaande nieuwsbrieven

Aanmelden NtVP Nieuwsbrief:

Impact Magazine

Impact Magazine (voorheen Cogiscope) is het kwartaalblad over de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen en stelt zich ten doel om betrokkenen op dit terrein te informeren over ontwikkelingen op het gebied van preventie en hulpverlening. Impact Magazine  bericht over ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers in de vorm van artikelen, verslagen van symposia, recensies en attenderingen. Voor meer informatie zie de website van Impact Magazine.

De NtVP heeft een vast katern in Impact Magazine, die u hieronder kunt teruglezen. Als lid van de NtVP kunt u zich abonneren op Impact Magazine tegen het gereduceerde tarief € 17,50 per jaar (normaal € 27,50 per jaar). U kunt zich aanmelden via ons secretariaat.


Lopend Onderzoek

– Lees alles.

Onder lopend onderzoek kunt u de wetenschappelijke onderzoeksprojecten vinden die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Mocht uw onderzoek er niet tussen staan dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@ntvp.nl. Uiteraard plaatsen wij dan ook graag uw wetenschappelijke studie op onze website.

U kunt het complete overzicht van lopende onderzoeken vinden door te klikken op lees alles naast de titel. Ook kunt u doorscrollen naar meer onderzoeken door op het blauwe vierkantje met pijltjes te klikken. Deze verschijnt als u met uw muis op de meest rechtse studie gaat staan.

Promoties en Proefschriften

Hieronder vindt u een overzicht van meer dan 100 promoties en proefschriften op het gebied van psychotrauma. U kunt door het overzicht scrollen, als u op een promotie/proefschrift klikt wordt u doorgeleid naar de desbetreffende website of wordt het document gedownload.


Meetinstrumenten

Het gebruik van een gevalideerde meetinstrumenten is cruciaal voor het vaststellen van een correcte diagnose. De NtVP heeft daarom een overzicht gemaakt van meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden bij het meten van posttraumatische stressklachten.

U kunt het complete overzicht van meetinstrumenten vinden door op het blauwe vierkantje met pijltjes te klikken. Deze verschijnt als u met uw muis op het meest rechtse meetinstrument gaat staan.

European Journal of Psychotraumatology           

Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken. De NtVP vertaalt daarom sinds het najaar van 2017 de abstracts van onderzoeken die recent gepubliceerd zijn in de EJPT.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen: