Video’s en factsheets

Hieronder vindt u informatie die de client en behandelaar meer inzicht geeft in de achtergronden van psychotrauma, de gevolgen en de behandelmogelijkheden. Vanaf 2018 heeft de NtVP regelmatig jong gepromoveerden op het gebied van psychotraumatologie geïnterviewd over hun pas afgeronde promotie onderzoeken. Deze interviews zijn afgenomen door Hannah Lasonder en zijn op deze pagina te bekijken, of via het NtVP Youtube kanaal. Verder kunt u hieronder een aantal interessante video’s en factsheets vinden die op verschillende aspecten van psychotrauma ingaan.

Interviews met recent gepromoveerden

Vermissing en de psychologische impact onder nabestaanden – Interview dr. Lonneke Lenferink

Bekijk hier het interview met recent gepromoveerde Lonneke Lenferink. Zij bestudeerde de psychologische effecten onder 137 mensen in Nederland en België die te maken hadden met de vermissing van een significant persoon. Dit onderzoek was het eerste grootschalige onderzoek naar de psychologische impact van vermissing onder nabestaanden buiten de context van oorlog of politieke onderdrukking.

Virtuele coach voor de behandeling van PTSS – Interview dr. Myrthe Tielman

Bekijk hier het interview met recent gepromoveerde Myrthe Tielman waarin zij vertelt over de ontwikkeling van een virtuele coach die kan helpen bij de behandeling van PTSS. Een virtuele coach kan in de toekomst positief bijdragen aan de therapie van mensen met PTSS. Zo’n coach kan patiënten motiveren om hun therapie vol te houden en hen helpen met het ophalen van traumatische herinneringen als onderdeel van exposuretherapie.

Voorspellers voor behandeleffectiviteit onder veteranen met PTSS – Interview dr. Joris Haagen

Bekijk hier het interview met recent gepromoveerde Joris Haagen.  Het doel van zijn onderzoek was de mate van behandel voorruitgang te vergroten voor veteranen met PTSS door kandidaat-voorspellers te onderzoeken die verklaren wie van therapie kan profiteren of en wie er geen baat bij heeft. De kernvraag was: kunnen we PTSS behandeleffectiviteit voorspellen op basis van de specifieke kenmerken van PTSS patiënten en PTSS interventies?

Video’s over Psychotrauma

PTSS, oorzaken en symptomen

Door Mariel Meewisse, klinisch psycholoog en voorzitter NtVP, is een korte video gemaakt over PTSS. Allereerst wordt toegelicht door welke gebeurtenissen PTSS kan ontstaan, wat de symptomen zijn en hoe je PTSS kan herkennen. Vervolgens wordt kort ingegaan op de behandelmethoden en op de relatie met de behandelaar.

Psychoeducatie Psychotrauma

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft deze animatie gemaakt om trauma en PTSS uit te leggen in eenvoudige taal. Voorlichtingsmateriaal over psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Met deze beeldverhalen hebben hulpverleners een middel om de kennis en het begrip van deze jongeren en ouders over veelvoorkomende psychische problemen te verbeteren. Het hulpmiddel is beschikbaar in verschillende talen, waaronder Arabisch.

PTSS en behandelmogelijkheden

Door de Elfriede Dietrich Stichting en European Society for Traumatic Stress Studies is een uitgebreide video gemaakt die achtergrond geeft over het ontstaan van PTSS, PTSS klachten en de verschillende behandelmogelijkheden. De NtVP heeft zorg gedragen voor de Nederlandse vertaling. De video toont interviews met vier PTSS patiënten en drie trauma-therapeuten die uitleggen wat PTSS is, hoe het voelt om PTSS te hebben en hoe succesvol een gespecialiseerde therapie kan zijn. De video is bedoeld om patiënten en hun naasten de aandoening te laten begrijpen en om professionele hulp te krijgen.

EMDR bij kinderen

Jaarlijks maken duizenden kinderen in Nederland een schokkende gebeurtenis mee. Het kan variëren van een verkeersongeluk tot mishandeling en incest. Kinderen kunnen moeite hebben om zo’n trauma te verwerken, en dat kan leiden tot langdurige klachten. EMDR is ook bij kinderen en eerste-keuze behandeling voor de gevolgen van psychotrauma. (Bron: Vereniging EMDR Nederland & NOS Jeugdjournaal 23 november 2014)

Toxische stress

Alle somatiek komt samen als een kind opgroeit met meerdere negatieve jeugdervaringen wat kan leiden tot toxische stress. Dit is een chronisch ontregeld stress systeem dat een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van de gezondheid, zowel op de korte als de lange termijn. Deze animatie is gemaakt in opdracht van kinderarts Lisette Walbeehm- Hol en Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (https://toxischestress.nl/).

Webinar over het autobiografische geheugen in de jeugd

In dit webinar wordt dr. J.P. (Ineke) Wessel – universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychopathologie van de Rijks Universiteit Groningen – geïnterviewd over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd. Er wordt ingegaan op het onderzoek en de mogelijke klinische implicaties voor de behandeling van (vroeg kinderlijk) trauma.

Behandeling MDMA voor veteranen met PTSS

Studies hebben aangetoond dat sommige mensen met PTSS baat hebben bij een behandeling met MDMA. ‘Zo zit dat met MDMA’ is een animatiefilmpje gemaakt door nu.nl waaruit uitleg wordt gegeven over het gebruik van MDMA in de behandeling van PTSS.

Factsheets over Psychotrauma

Wat is trauma?

Mensen worden op verschillende manieren door trauma getroffen. Deze factsheet van de ISTSS biedt informatie over wat trauma bij volwassenen is, veelvoorkomende reacties erop, problemen die kunnen ontstaan en zaken die kunnen helpen.

Oorzaken en gevolgen van Psychotrauma

In dit factsheet inleiding psychotrauma worden de oorzaken voor het ontstaan van psychotrauma toegelicht en wordt ingegaan op de gevolgen die psychotrauma kan hebben.

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een heldere infographic ontwikkeld die uitleg geeft over wat ACE’s zijn, hoe het invloed heeft op het stress respons systeem en wat de effecten van ACE’s kan verminderen. Voor professionals kan deze overzichtelijke informatie goed gebruikt worden als voorlichtingsmateriaal.Infographic Adverse Childhood Experiences

De International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) heeft een brochure uitgegeven om het bewustzijn over kindermishandeling en verwaarlozing te vergroten. Dankzij Prof. Dr. Miranda Olff is de brochure Informatie voor volwassenen met traumatische jeugdervaringen ook toegankelijk in het Nederlands.

Diagnostiek en indicatiestelling van traumagerelateerde stoornissen

In dit factsheet wordt toegelicht wat een post traumatische stress stoornis (PTSS)  is en wat de belangrijkste symptomen zijn van PTSS.  Vervolgens wordt toegelicht op welke wijze diagnostiek van PTSS wordt uitgevoerd, welke instrumenten hierbij worden gebruikt en op welke wijze een indicatie voor behandeling wordt vastgesteld.

Download de factsheet hier.

Behandelmethoden van Psychotrauma

In deze factsheet en infographic wordt ingegaan op de verschillende behandelmethodes voor psychotrauma. In de infographic wordt gelinkt naar video’s die uitleg geven over de behandelmethoden.

Download hier de infographic: Infographic Behandeling van PTSS_NtVP.

Download de factsheet over verschillende behandelmethoden bij PTSS hier.

Psychotrauma en comorbiditeit

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (cgt) en EMDR zijn de eerstekeusbehandelingen bij PTSS. Veel behandelaren zijn bang om deze behandelingen uit te voeren als er sprake is van psychose. De behandeling is even veilig en effectief als bij mensen zonder psychose en geeft geen grotere kans op bijwerkingen dan in een niet-psychotische groep cliënten. Lees meer over de behandeling van PTSS bij psychose in de factsheet van de VGCt: Trauma en psychose


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: