Kennisdeling

Lopend Onderzoek

Onder lopend onderzoek kunt u de wetenschappelijke onderzoeksprojecten vinden die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Mocht uw onderzoek er niet tussen staan dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@ntvp.nl. Uiteraard plaatsen wij dan ook graag uw wetenschappelijke studie op onze website.

De OptiMUM-studie is een gerandomiseerd onderzoek naar EMDR therapie bij zwangeren met PTSS na een vorige bevalling, of bevalangst (Fear of Childbirth).

Momenteel loopt er in samenwerking met diverse universiteiten en GGZ instellingen in Nederland een onderzoek naar de behandeling van cliënten met een Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) met schematherapie (ST). Hiervoor is een nieuw behandelprotocol ontwikkeld. De duur van de behandeling is 3 jaar. In deze periode vullen cliënten geregeld vragenlijsten in voor het onderzoek. Zij ontvangen…

In deze studie wordt gemeten in welke mate impliciet vermijdingsgedrag voorkomt bij PTSS-patiënten, en welke factoren hiermee samenhangen, waaronder genetische factoren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van impliciete maten zoals de Approach-Avoidance test. Hoofdonderzoeker(s): Pascal Fleurkens, Mike Rinck, Janna Vrijsen, Eni Becker en Agnes van Minnen Looptijd: Januari 2015-Januari 2019

In dit internationale onderzoek worden EMDR, volgens het oorspronkelijke Shapiro protocol, en Imagery Rescripting, vergeleken als behandelingen voor PTSS t.g.v. trauma’s uit de kindertijd (voor het 16e levensjaar). Er wordt o.m. onderzocht hoe de twee behandelingen zich verhouden in effectiviteit en in werkingsmechanismen. Ook worden perspectieven van cliënten en van therapeuten in kaart gebracht d.m.v….

Een Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer van elkaar gescheiden identiteiten. Deze identiteiten verschillen in gevoelens, gedrag, en ervaren kennis van gebeurtenissen in het heden en het verleden. In Nederland zijn diverse behandelingen voor DIS. Momenteel is nog niet duidelijk welke behandeling het meest effectief is. Om mensen…

In een serie experimentele en klinische studies wordt bestudeerd hoe verstijven van angst tijdens een trauma de verwerking van een trauma beïnvloedt.

Page 7 of 8 1 5 6 7 8

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2020 NTVP - All Rights Reserved