Kennisdeling

Lopend Onderzoek

Onder lopend onderzoek kunt u de wetenschappelijke onderzoeksprojecten vinden die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Mocht uw onderzoek er niet tussen staan dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@ntvp.nl. Uiteraard plaatsen wij dan ook graag uw wetenschappelijke studie op onze website.

Het huidige onderzoek is een RCT gericht op het vergelijken van de 3MDR behandeling met de meer conventionele evidence-based behandelingen: traumagerichte CGT, EMDR, BEPP en NET, waarbij we kijken naar klinische- en kosteneffectiviteit.

Onder wetenschappers en clinici is discussie ontstaan over de behandeling van adolescenten met posttraumatische stressklachten t.g.v. meervoudige interpersoonlijke traumatisering. Enerzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor een gefaseerde traumabehandeling, waarbij een fase van stabilisatie voorafgaat aan traumaverwerking. Anderzijds zijn er vakgenoten die pleiten voor directe traumagerichte behandeling. Bij Karakter wordt getracht een wetenschappelijke bijdrage te…

ToPrepareOrNot (TOPRON) is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen, ten gevolge van herhaald seksueel misbruik en/of mishandeling voor het achttiende levensjaar. De belangrijkste studievraag is: heeft stabiliserende behandeling voorafgaand aan een traumagerichte behandeling meerwaarde vergeleken met alleen een directe traumagerichte behandeling. En zo ja, voor wie geldt dat…

Titel onderzoek STIM (Stimulatie Therapie in Militairen en veteranen). Omschrijving Het expertisecentrum van de militaire GGZ onderzoekt mogelijke positieve effecten van hersenstimulatie bij militairen en veteranen met angst-, trauma-, of agressieklachten. In het STIM onderzoek testen we een manier om zelfcontrole te verbeteren. Met zelfcontrole bedoelen we het kunnen onderdrukken van impulsieve of automatische reacties. Deelnemers…

De onderzoeksgroep brengt de specifieke moeilijkheden en veerkracht evenals de aangrijpingspunten voor effectieve interventies in kaart.

In een nieuw behandelconcept worden PTSS-patiënten in een kortdurende intensief traject ( 2 x 4 dagen) behandeld voor hun PTSS met behulp van exposure of EMDR, in combinatie met intensieve sport. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van het behandelprogramma, en naar moderatoren en mediatoren. Ook worden combinaties van exposure en EMDR uitgevoerd…

Page 5 of 7 1 3 4 5 6 7

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2020 NTVP - All Rights Reserved