Kennisdeling

Lopend Onderzoek

Onder lopend onderzoek kunt u de wetenschappelijke onderzoeksprojecten vinden die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Mocht uw onderzoek er niet tussen staan dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@ntvp.nl. Uiteraard plaatsen wij dan ook graag uw wetenschappelijke studie op onze website.

Gedurende vijf jaar worden brandweermensen gevolgd om erachter te komen welke factoren de veerkracht van deze groep beïnvloedt.

Omschrijving Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) komt vaak samen voor met persoonlijkheidsstoornissen. Het is nog niet duidelijk welke behandeling het beste werkt voor patiënten met deze comorbide problemen: PTSS behandeling of geïntegreerde PTSS-persoonlijkheidsbehandeling. Tot nu toe zijn er op groepsniveau psychologische, hormonale, epigenetische en neurobiologische factoren gevonden die samenhangen met behandeluitkomst. Het doel van dit onderzoek…

Omschrijving  PTSS behandelingen – zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Imagery Rescripting (ImRs) – worden steeds vaker ingezet bij patiënten met PTSS en een comorbide persoonlijkheidsstoornis (PS). Dit is echter niet voor iedereen voldoende effectief. Dialectische gedragstherapie (DGT) en schematherapie (ST) zijn evidence-based behandelingen voor borderline PS en cluster C PS. Geïntegreerde PTSS-PS…

Het conflict in Syrië, dat inmiddels vijf jaar duurt, heeft gezorgd voor enorme toename in het aantal vluchtelingen in Europa, en de landen rondom Syrië zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Syrische vluchtelingen zijn vaak blootgesteld aan traumatische ervaringen, zoals marteling, dood van naaste personen, en verwoesting van het huis en hebben alles moeten achterlaten voor…

In 2 studies wordt de samenhang onderzocht tussen trauma en PTSS en executief functioneren bij kinderen en jongeren (12-18 jaar).

In het huidige onderzoek wordt de effectiviteit van 20 sessies NET therapie onderzocht bij 9 patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma.

Page 4 of 7 1 2 3 4 5 6 7

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2020 NTVP - All Rights Reserved