Lopend Onderzoek

Onder lopend onderzoek kunt u de wetenschappelijke onderzoeksprojecten vinden die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Mocht uw onderzoek er niet tussen staan dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@ntvp.nl. Uiteraard plaatsen wij dan ook graag uw wetenschappelijke studie op onze website.

Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van patiënten met DIS te verbeteren door toepassing van een aangepaste vorm van schematherapie, een behandeling die zeer effectief is bij verwante stoornissen.

Hevige stress in de kindertijd leidt tot moleculaire veranderingen in het DNA. Bij de meeste mensen past het DNA zich aan traumatische gebeurtenissen aan. Het gaat hier om een gezonde aanpassing in het DNA. We ontdekten dat bij mensen met een depressie na een jeugdtrauma, deze aanpassingen niet plaatsvonden.

Met behulp van deze studie willen de onderzoekers de prognose en kwaliteit van leven voor mensen met dementie en PTSS verbeteren

Het doel van dit onderzoek is om de psychosociale gevolgen die verkeersslachtoffers ervaren in kaart te brengen. Ook risico- en beschermende factoren worden onderzocht. Vervolgens wordt aan slachtoffers met een hoog klachtenniveau hulp op maat aangeboden, bestaande uit online cognitieve therapie in combinatie met EMDR.

Het doel van dit onderzoek is om de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval in kaart te brengen.

TrafVic Kids beoogt jeugdigen die een dierbare verliezen na een verkeersongeluk beter te kunnen helpen door het mogelijk te maken om verstoorde rouw eerder te identificeren, het in kaart brengen van belangrijke invloeden binnen het gezin op verstoorde rouw en het ontwikkelen van een interventie voor verstoorde rouw.

Page 1 of 91 2 3 9

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2021 NTVP - All Rights Reserved