Lopend Onderzoek

Onder lopend onderzoek kunt u de wetenschappelijke onderzoeksprojecten vinden die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Mocht uw onderzoek er niet tussen staan dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@ntvp.nl. Uiteraard plaatsen wij dan ook graag uw wetenschappelijke studie op onze website.

Binnen deze studie wordt onderzocht of het van toegevoegde waarde is om een reguliere traumagerichte behandeling, bestaande uit zowel individuele als systeemcomponenten, te intensiveren en of het effectiever is om ouderbegeleiding en gezinstherapie toe te voegen aan een individuele intensieve traumabehandeling.

Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van patiënten met DIS te verbeteren door toepassing van een aangepaste vorm van schematherapie, een behandeling die zeer effectief is bij verwante stoornissen.

Hevige stress in de kindertijd leidt tot moleculaire veranderingen in het DNA. Bij de meeste mensen past het DNA zich aan traumatische gebeurtenissen aan. Het gaat hier om een gezonde aanpassing in het DNA. We ontdekten dat bij mensen met een depressie na een jeugdtrauma, deze aanpassingen niet plaatsvonden.

Met behulp van deze studie willen de onderzoekers de prognose en kwaliteit van leven voor mensen met dementie en PTSS verbeteren

Het doel van dit onderzoek is om de psychosociale gevolgen die verkeersslachtoffers ervaren in kaart te brengen. Ook risico- en beschermende factoren worden onderzocht. Vervolgens wordt aan slachtoffers met een hoog klachtenniveau hulp op maat aangeboden, bestaande uit online cognitieve therapie in combinatie met EMDR.

Het doel van dit onderzoek is om de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval in kaart te brengen.

Page 1 of 91 2 3 9

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved