Impact Magazine

Impact Magazine (voorheen Cogiscope) is het kwartaalblad over de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen en stelt zich ten doel om betrokkenen op dit terrein te informeren over ontwikkelingen op het gebied van preventie en hulpverlening. Impact Magazine  bericht over ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers in de vorm van artikelen, verslagen van symposia, recensies en attenderingen. Voor meer informatie zie de website van Impact Magazine.

De NtVP heeft een vast katern in Impact Magazine, die u hieronder kunt teruglezen. Als lid van de NtVP kunt u zich abonneren op Impact Magazine tegen het gereduceerde tarief € 17,50 per jaar (normaal € 27,50 per jaar). U kunt zich aanmelden via ons secretariaat.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: