Slide European Journal of Psychotraumatology

Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken. De NtVP vertaalt daarom sinds het najaar van 2017 de abstracts van onderzoeken die recent gepubliceerd zijn in de EJPT.

A large body of research has shown that terrorism enhances fears and undermines perceived safety in a high proportion of both directly exposed individuals and individuals without any form of direct exposure (i.e. no geographical proximity to an attack). Some studies have further suggested that fear of terrorism may adversely affect health in those without direct exposure and that this may constitute an important public health burden because of the number who are indirectly exposed. Limited studies have investigated threat and safety perception after workplace terrorism and the possible consequences for employee health.

This study aims to investigate the impact of therapist characteristics (gender, clinical experience and theoretical background) on posttraumatic stress symptoms (PTSS) in a heterogeneous and international sample of traumatized children and adolescents.

To evaluate the feasibility and potential effectiveness of KINGS-ID, a six-week clinical trauma-focused treatment programme consisting of intensive EMDR therapy with parents and children, and parental skills training followed by two weeks of parent support at home.

Psychological interventions for post-traumatic stress disorder (PTSD) are not always effective and can leave some individuals with enduring symptoms. Little is known about factors that are associated with better or worse treatment outcome. The authors’ objective was to address this gap.

The objective of this study was investigating the effects of the diverging DSM-5 and ICD-11 PTSD conceptualizations on prevalence and comorbidity rates, as well as predictor impact in a sample of foster children and adolescents using manual-specific measures.

This study attempted to examine the effect of state boredom on psychological outcomes, and the role of media use and meaning in life among the indirectly exposed Chinese adults in the initial phase of the COVID-19 outbreak.

Page 4 of 35 1 2 3 4 5 6 35

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2020 NTVP - All Rights Reserved