Slide European Journal of Psychotraumatology

Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken. De NtVP vertaalt daarom sinds het najaar van 2017 de abstracts van onderzoeken die recent gepubliceerd zijn in de EJPT.

Increasing evidence supports a close link between REM sleep and the consolidation of emotionally toned memories such as traumatic experiences. In order to investigate the role of REM sleep for the development of clinical symptoms related to traumatic experiences, beyond experimental models in the laboratory, sleep of acutely traumatised individuals may be examined on the first night after the traumatic event. This might allow us to identify EEG variables predicting the development of posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms, and guide the way to novel sleep interventions to prevent PTSD.

The current study represents the first attempt to apply a network analysis model to examine an exploratory empirical conceptualization of a network of PMIEs during military service, post-traumatic stress disorder (PTSD) symptom clusters, depression, and combat exposure among Israel Defence Forces veterans.

This study examines whether trauma and re-experiencing symptoms are associated with specific alterations in grey matter volumes and if this varies according to 5-HTTLPR genotype.

Trauma reactivation conducted under the influence of the reconsolidation blocker propranolol (Reconsolidation Therapy) is a simple, cost-effective treatment option that has some promising initial results in adults suffering from posttraumatic stress disorder (PTSD). The objective of this study was to explore the usefulness of this novel treatment in children.

Comparative thinking is ubiquitous in human cognition. Empirical evidence is accumulating that PTSD symptomatology is linked to various changes in social, temporal and counterfactual comparative thinking. A systematic review and meta-analysis was conducted to study this subject.

Emotion regulation difficulties are central to posttraumatic stress disorder (PTSD). While cultural differences exist in the ways in which individuals regulate their emotions, researchers have not examined cultural differences in emotion regulation in PTSD. This study explored emotion regulation in individuals from European and East Asian cultures with and without PTSD.

Page 3 of 29 1 2 3 4 5 29

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2020 NTVP - All Rights Reserved