Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel werd er gekeken naar de associatie tussen mishandeling in de kindertijd en de huidige waargenomen sociale steun bij patiënten met een depressieve stoornis of een borderline persoonlijkheidsstoornis. In een andere studie werden intrinsieke hersennetwerkveranderingen bij volwassenen met jeugdtrauma’s onderzocht.

De eerste resultaten van de ESTSS COVID-19 pan-Europese ADJUST-studie, waar ook de CONNECT studie deel van uitmaakt, zijn bekend. Deze studie onderzocht symptomen van een aanpassingsstoornis bij 15.563 volwassenen tijdens de COVID-19 pandemie. De prevalentie van een vermoedelijke aanpassingsstoornis was 18,2%. Tevens werden er stressoren, risico- en beschermende factoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het identificeren van individuen met een hoger risico op het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis.

In deze studie werd de effectiviteit van twee vroege EMDR sessies (2-4 weken na de gebeurtenis) bij slachtoffers van verkrachting vergeleken met  ‘watchful waiting’. De EMDR sessies bleken niet effectiever dan ‘watchful waiting’ voor het reduceren van PTSS-klachten en andere psychische klachten. 

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van een aangepaste versie van EMDR, EMDR 2.0, te vergelijken met standaard EMDR. Uit de resultaten blijkt dat er bij EMDR 2.0 minder desensitisatie-sets nodig zijn dan bij EMDR om hetzelfde effect te bereiken, wat duidt op een grotere effectiviteit.

In deze studie werd de mediërende rol van sociaal functioneren en veerkracht onderzocht in de relatie tussen psychologisch geweld dat in het verleden in een groepscontext is ervaren en huidige psychosociale lijdensdruk en psychopathologische symptomen. De resultaten werpen licht op de onderliggende mechanismen die betrokken zijn bij de relatie tussen psychologisch groepsmisbruik en leed na dit soort traumatische ervaringen. Bevindingen benadrukken de beschermende rol van sociale aanpassing, die kan helpen de veerkracht te bevorderen en te vergroten en psychosociale problemen en psychopathologische symptomen te verminderen bij overlevenden van psychologisch groepsgeweld.

Deze meta-analyse had tot doel de neurale veranderingen na succesvolle psychotherapie voor PTSS te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat er weinig bewijs is voor een activatieverhoging in de
mediale prefrontale cortex of de rostrale anterieure cingulate cortex na succesvolle PTSS behandeling. De meeste studies vonden geen significante activatie veranderingen in de amygdala, insula, of hippocampus. Er is ook geen consistent bewijs voor volumeveranderingen in enig hersengebied na een behandeling

Page 2 of 46 1 2 3 4 46

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2021 NTVP - All Rights Reserved