Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht of het herbeleven van traumatische herinneringen vergelijkbaar werkt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en langdurige rouwstoornis, en of het vergelijkbaar gerelateerd is aan behandelingssucces. Een experimentele studie onderzocht de relatie tussen de gevoeligheid van het Behavioural Inhibition System (BIS) vóór een trauma en PTSS-symptomen. Een onderzoek onder jongvolwassenen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) onderzocht de relatie tussen slaap en PTSS-symptomen met behulp van subjectieve (slaapdagboek) en objectieve metingen van slaap (actigrafie). Een ander onderzoek richtte zich op de relatie tussen slaapstoornissen en emotie dysregulatie bij het ontwikkelen van PTSS na een traumatische gebeurtenis.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht de rol van zelfonthulling als mogelijke moderator van de associaties tussen schaamte en gecompliceerde rouw/depressie bij 152 suicide-loss survivors. Een andere studie onderzocht de onafhankelijke effecten van negatieve jeugdervaringen (ACEs) en positieve jeugdervaringen (PCEs) op het psychosociale welzijn van kinderen en hoe ACEs en PCEs worden doorgegeven tussen generaties. In een andere studie is onderzocht welke associaties er zijn tussen de ernst van PTSS, gerelateerde dissociatie en emotieregulatie symptomen en alcohol-/drugsmisbruik onder Canadese zorgmedewerkers en hulpverleners tijdens de COVID-19-pandemie. Een kwalitatieve studie richtte zich op het onderzoeken van herinneringen aan gebeurtenissen vlak voor een traumatische ervaring.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een randomized controlled trial analyseerde de kosteneffectiviteit van drie exposure-based behandelingen bij patiënten met PTSS gerelateerd aan misbruik in de kindertijd. Een review evalueerde het onderzoek naar de effectiviteit van Acceptatie en Toewijdingstherapie (ACT) voor PTSS en gokverslaving in veteranen. Een exploratieve studie evalueerde de langdurige effecten van vroege negatieve ervaringen op het aanpassingsvermogen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden interviews met experts gehouden om te achterhalen wat overeenkomende thema’s zijn met betrekking tot de reïntegratiefase van CPTSS-behandeling. Een andere studie onderzocht een mogelijke cognitieve samenhang tussen meervoudige traumatische gebeurtenissen en de ernst van PTSS-symptomen via disfunctionele cognities en verwachtingen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review is de relatie tussen opvoedingsreacties en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen onderzocht. Een transnationale studie onderzocht associaties tussen copingstrategieën en psychologisch leed bij inwoners van Oekraïne, Polen en Taiwan tijdens de beginfase van de oorlog van 2022 in Oekraïne. Een cross-sectionele studie onderzocht de relatie tussen bevallingservaring, PTSS-symptomen, hechtingsstijl, depressie, moeder-baby hechtingsstoornissen en ontevredenheid over partnerrelaties.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie bepaalde de effecten van een intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en BPS bij 45 patiënten. Een cross-sectionele studie onderzocht de prevalentie van psychologische distress in een studentenpopulatie tijdens de eerste twee lockdowns in verband met de COVID-19 pandemie. Een andere studie gebruikte kunstmatige intelligentie om dissociatieve patiënten te identificeren en eerdere zelfmoordpogingen te voorspellen.

Page 2 of 52 1 2 3 4 52

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved