Slide European Journal of Psychotraumatology

Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

In deze studie werd de effectiviteit van een verkorte online exposurebehandeling onderzocht. De behandeling werd door de participanten ervaren als een veeleisende maar effectieve vroege interventie na trauma. Het meest spanningsvolle onderdeel, waarin de herinnering van de traumatische gebeurtenis moest worden herbeleefd, werd als het meest effectieve onderdeel ervaren.

Deze studie toont aan dat dissociatie en onveilige hechting een mediërende rol spelen in het verband tussen emotionele mishandeling in de kindertijd en paranoïde trekken. Onderzoek naar etiologische trajecten in niet-klinische cohorten kan waardevolle inzichten opleveren in het traumagene model van paranoia.

Deze studie toont aan dat paramedici en verpleegkundigen positieve aspecten ervaren van hun beroep waarin ze hulp bieden aan gewonden; maar liefst 40% van de ondervraagden kende een hoge posttraumatische groei.

Deze systematische review laat zien dat er een hoge mate van comorbiditeit is tussen dementie en PTSS.

Deze studie onderzoekt de modererende effecten van interpersoonlijk geweld in de relatie tussen veelvoorkomende psychische stoornissen en middelenmisbruik in een post-conflictland.

During times of crisis, mayors may play an important role as public leaders and providers of social support to affected residents. The aim of this study was to examine the support the mayors provided to the affected residents during crises and to test the possible determinants of this support.

Page 1 of 401 2 3 40

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2021 NTVP - All Rights Reserved