Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Deze studie onderzocht de effectiviteit van een intensieve traumabehandeling van 3 weken voor 538 veteranen met PTSS en met of zonder risicovol alcoholgebruik, voor het verminderen van PTSS- en depressiesymptomen. De behandeling was gebaseerd op Cognitive Processing Therapy. Veteranen die gevaarlijk alcoholverbruik onderschreven, maar ook de veteranen die dit niet deden, rapporteerden verminderingen van PTSS- en depressiesymptomen.

In deze studie werden symptoomnetwerken onderzocht om de symptomatologie van vluchtelingenjongeren beter te begrijpen. Intrusies bleken een centrale rol te spelen. Ondanks verschillen bleken de percepties van clinici redelijk overeen te komen met de empirische gegevens.

Deze systematische review en meta-analyse had tot doel een actueel overzicht van de effectiviteit van door dieren ondersteunde interventies bij de behandeling van kinderen en volwassenen met PTSS-symptomen te geven. De resultaten zijn veelbelovend, maar meer hoogwaardig onderzoek is nodig.

De resultaten van deze studie suggereren dat een intensief traumagericht behandelprogramma dat langdurige exposure, EMDR-therapie en fysieke activiteit combineert, een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor adolescenten die lijden aan ernstige PTSS en multipele comorbide psychiatrische stoornissen.

De pandemie van het coronavirus kan bestaande psychische problemen verergeren en heeft de implementatie van klinische videoconferenties (VCT) versneld. Uit dit cross-sectionele onderzoek bleek dat de meerderheid van de patiënten in behandeling voor psychotrauma zich slechter voelde tijdens de coronacrisis, maar dat VCT enige verlichting kon bieden.

Deze meta-analyse suggereert dat, hoewel patiënten met comorbide persoonlijkheidsstoornissen bij aanvang geen ernstigere PTSS-symptomen hebben, en evenmin een hoger risico lopen op uitval van PTSS-behandeling, ze mogelijk minder baat hebben bij PTSS-behandeling in vergelijking met patiënten zonder comorbide persoonlijkheidsstoornissen.

Page 1 of 411 2 3 41

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2021 NTVP - All Rights Reserved