Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een cross-sectionele studie werd gekeken naar de prevalentie van PTSS, depressie en de daarmee samenhangende factoren bij 232 kinderen en adolescenten met een voorgeschiedenis van mishandeling in Zuidwest-Oeganda. In een prospectieve longitudinale studie bij 2593 Amerikaanse mariniers werd onderzocht of anhedonie een pre-trauma risicofactor voor PTSS symptomen zou kunnen zijn. Een derde studie onderzocht de latente structuur van PTSS op basis van een klinisch interview (CAPS-5).

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie verzamelde informatie over complexe PTSS bij 162 vrouwelijke slachtoffers van intiem partnergeweld. Een andere studie keek naar veranderingen in de expressie van microRNAs in het bloed van patiënten met behandelingsresistente depressie veroorzaakt door blootstelling aan stressvolle levensgebeurtenissen. 

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één van de studies werden verschillen tussen drie groepen onderscheiden in een steekproef van moeders en dochters die de genocide van 1994 van Tutsi’s in Rwanda overleefden. Een andere studie was gericht op het onderzoeken van homogene subgroepen van ICD-11 CPTSS en hun verband met demografische variabelen, traumatische ervaringen en empirisch afgeleide factoren van moeilijkheden in het leven na de migratie bij vluchtelingen. Lonneke Lenferink, Marleen van de Munckhof, Jos de Keijser en Paul Boelen onderzochten de factorstructuur van een langdurige rouwstoornis (prolonged grief disorder) volgens DSM-5-TR criteria en DSM-5 PTSS bij mensen die werden geconfronteerd met een traumatisch verlies. Tot slot werd in een andere studie de klinische bruikbaarheid van de CPTSS (complexe PTSS)-diagnose beschreven.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden eerstelijnsmedewerkers geïnterviewd die hulp boden bij een groot terroristisch incident in het Verenigd Koninkrijk in 2017. In een systematische review en meta-analyse werd de relatie tussen HIV/AIDS-stigma en welzijn van mensen met HIV onderzocht. Een RCT met 59 Syrische kinderen tussen de 10 en 14 jaar onderzocht de haalbaarheid van een korte, schaalbare psychologische interventie

Page 1 of 471 2 3 47

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2022 NTVP - All Rights Reserved