Kennis en training over pediatrische medische traumatische stress en trauma-geïnformeerde zorg onder spoedeisende hulpverleners in lage-en middeninkomenslanden

Auteurs: Claire Hoysted, Franz E. Babl, Nancy Kassam-Adams, Markus A. Landolt, Laura Jobson, Claire Van Der Westhuizen, Sarah Curtis, Anupam B. Kharbanda, Mark D. Lyttle, Niccolò Parri, Rachel Stanley & Eva Alisic

Originele titel: Knowledge and Training in Pediatric Medical Traumatic Stress and Trauma-Informed Care Among Emergency Medical Professionals in Low- and Middle-Income Countries.

Achtergrond: Het aanbieden van psychosociale zorg, met name trauma-geïnformeerde zorg, in de onmiddellijke nasleep van letsel bij kinderen is een aanbevolen strategie om het risico op pediatrische medische traumatische stress te minimaliseren.
Doel: Het bestuderen van kennis over pediatrische medische traumatische stress en perspectieven op het aanbieden van trauma-geïnformeerde zorg onder hulpverleners op de spoedeisende hulp die werken in lage- en middeninkomenslanden (LMIL).
Methode: Status van training, kennis van pediatrische medische traumatische stress, attitudes tegenover het integreren van psychosociale zorg en ervaren barrieres werden geevalueerd door middel van een online zelfrapportage vragenlijsten. De respondenten bestonden uit 320 hulpverleners werkzaam op de spoedeisende hulp afkomstig uit 58 LMIL. Data-analyses bestonden uit beschrijvende statistiek, t-testen en multipele regressie.
Resultaten: Deelnemende hulpverleners van de spoedeisende hulp werkend in LMIL hadden een laag kennisniveau van pediatrische medische traumatische stress. Eenennegentig procent van de respondenten hadden geen training of onderwijs ontvangen in pediatrische medische traumatische stress of trauma- geïnformeerde zorg voor gewonde kinderen, terwijl 94% van de respondenten aangaf een training op dit gebied te willen volgen.
Conclusies: Er blijkt behoefte te zijn aan training en onderwijs onder hulpverleners werkend op de spoedeisende hulp in LMIL met betrekking tot pediatrische medische traumatische stress en trauma-geïnformeerde zorg, in het bijzonder onder personeel in landen met relatief lage inkomens.

Kernwoorden: pediatrisch letsel; kindertraumatische stress; psychologische eerste hulp; psychosociale zorg; traumatische stress

APA citatie: Hoysted, C., Babl, F. E., Kassam-Adams, N., Landolt, M. A., Jobson, L., Van, D. W., . . . Alisic, E. (2018). Knowledge and training in paediatric medical traumatic stress and trauma-informed care among emergency medical professionals in low- and middle-income countries. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1468703. doi:10.1080/20008198.2018.1468703

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 26 maart 2018 en online gepubliceerd op 8 mei 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved