Jaarlijks meer dan 200 politiemensen met diagnose PTSS

ROTTERDAM – Steeds vaker melden zich politiemensen met psychische klachten. Oorzaak is de toegenomen impact van hun werk maar zeker ook de extra aandacht die er de laatste jaren is voor de posttraumatisch-stressstoornis (PTSS) bij agenten. De laatste jaren ligt het aantal agenten dat de diagnose PTSS krijgt ruim boven de 200.

Vorig jaar werd door de Adviescommissie PTSS, een speciale commissie van de Landelijke Politie die verzoeken tot erkenning van deze beroepsziekte afhandelt, voor 265 politiemensen een positief advies afgegeven. In 2016 was dat nog voor 247 agenten. Voor 2018 staat de teller inmiddels op 235 erkende gevallen.

Inhaalslag

Afgelopen zomer beloofde minister Grapperhaus van Politie en Justitie nog eens een extra inhaalslag in de afhandeling van reeds bestaande gevallen. Plus een intensivering van de aanpak van PTSS binnen de Nederlandse politie. Dit naar aanleiding van heftige kritiek van politiemedewerkers met PTSS op de zeer moeizame afhandeling van hun dossiers. Korpschef Erik Akerboom trok zich die kritiek zeer aan, maar waarschuwde toen meteen dat de cultuuromslag die volgens hem hard nodig is binnen de politieorganisatie niet voetstoots is geregeld.

Cultuuromslag

Volgens Wim van Vemde, hoofd van de afdeling HRM van de Nationale Politie en belast met de dagelijkse uitvoering van het dossier PTSS, haalt de politie nu een voldoende op dit vlak. “Maar we moeten door naar een ruime voldoende tot goed. En dat gaan we ook bereiken.  Dat vraagt extra inzet, maar ook een cultuuromslag”, aldus Van Vemde.  Procedures rondom de erkenning als beroepsziekte van PTSS bij agenten zijn inmiddels verkort, leidinggevenden worden extra getraind in erkennen en herkennen van psychische klachten, vroegtijdige herkenning van psychische klachten is aangepakt.

“En er zijn allerlei extra trainingen en hulpmogelijkheden ontwikkeld. Zowel voor leidinggevenden als voor de medewerkers zelf”, aldus Van Vemde, die stelt dat met de extra aandacht voor PTSS ook bleek dat de politie slecht het topje van de ijsberg in beeld had. “Dat was een verrassing. Maar eentje die we met zorgvuldigheid en souplesse gaan aanpakken.”

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved