Preconference workshops

Woensdag 3 juni 2020, De Werelt, Lunteren

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdag 3 juni deelnemen aan 1 preconference workshop. Alle informatie vindt u hieronder.

U kunt zich inschrijven voor 1 van de preconference workshops door bij inschrijving voor het NtVP congres na de keuze voor parallelsessies, de workshop waarvoor u zich wilt inschrijven te selecteren. Mocht u niet kunnen deelnemen aan het NtVP Jaarcongres, maar wel willen inschrijven voor een preconference workshop, gelieve contact op te nemen met Judith Desel (jdesel@scem.nl).

Inschrijfgeld Preconference workshop

Bij deelname aan beide dagen (NtVP jaarcongres én een preconference workshop)

€ 95 voor NtVP-leden

€ 120 voor niet-leden

Bij deelname aan uitsluitend een preconference workshop

€ 120 voor NtVP-leden

€ 145 voor niet-leden

* Voor de preconference workshop ‘Paper-In-A-Day’ geldt vooraanmelding en selectie. Bij selectie kost deelname € 50. Zie verder hhttps://www.ntvp.nl/jaarcongres-2020/paper-in-a-day-workshop/. Let op: deze workshop beslaat 2 dagdelen, ochtend en middag.

Accreditatie

Geaccrediteerd door de NtVP met 4 punten

Datum en locatie

Woensdag 3 juni Congrescentrum De Werelt Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren

Informatie

SCEM
Postbus 21
4196 ZG Tricht
telefoon 0345 – 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

Preconference workshops

Woensdag 3 juni 2020, De Werelt, Lunteren

Workshop 1: Leren omgaan met seksualiteit, intimiteit en walging na seksueel misbruik

Workshopspreker: Jannetta Bos, psychotherapeut en seksuoloog NVVS, heeft jarenlange ervaring in het behandelen van mensen die getraumatiseerd zijn. Zij heeft bij GGZ-Noord-Holland Noord o.a. in het zorgprogramma complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek gewerkt. Nu werkt Jannetta bij Arq Centrum ‘45 met mensen die slachtoffer zijn van oorlog, vervolging en geweld. Zij is supervisor VGCT, VEN, NtvP, NVP en schema- en systeemtherapeut. Zij heeft via Artsen Zonder Grenzen in oorlog- en conflictgebieden gewerkt, nu doet zij dat via Arq International.

Mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt kunnen last hebben van
gevoelens van walging en/of zichzelf vies voelen. Deze gevoelens kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en voortduren van PTSS klachten. Daarnaast kunnen deze mensen verschillende problemen ervaren op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Zelfs als er al een traumabehandeling heeft plaatsgevonden blijven gevoelens van walging en problemen rondom intimiteit en seksualiteit vaak voortduren. Zou je hier meer over willen leren? In deze workshop krijgt u naast verdieping in het onderwerp verschillende diagnostische vaardigheden en interventies aangereikt die bij deze problematiek kunnen worden ingezet. Deze technieken hebben als doel om de walging te verminderen en/of om te werken aan herstel van contact met het eigen lichaam en/of het stap voor stap weer aangeraakt durven worden. Na afloop zul je je enthousiast voelen om ermee aan de slag te gaan.

Wetenschappelijke onderbouwing

Sinds de publicatie van het artikel “Disgust: The forgotten emotion of psychiatry” in het British Journal of Psychiatry (Phillips, Senior, Fahy, & David, 1998) is er toenemende aandacht voor de rol van walging in het ontstaan en voortduren van (complexe) PTSS-klachten. Samen met professor Peter de Jong van de RUG publiceerde Jannetta in 2018 een artikel over walging bij PTSS en een interventie die gecombineerd kan worden met verschillende traumabehandelingen. Naast gevoelens van walging en vies voelen komen bij mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt vaak problemen voor op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Uit onderzoek in Nederland (onder andere van Iva Bicanic, 2014) blijkt dat slachtoffers van verkrachting significant meer last hebben van seksuele problemen en bekkenbodem problemen in vergelijking met niet-seksueel getraumatiseerde controlegroepen. Huidige traumabehandelingen zijn vaak nog onvoldoende in staat om deze klachten te verminderen.

Workshop 2: Leren behandelen met Virtual Reality in één dag

Workshopsprekers: Guntur Sandino is afgestudeerd aan de TU Delft (afdeling Interactive Intelligence Group) en heeft reeds 12 jaar ervaring met het toepassen van VR-CGT (therapie en training) binnen de GGZ. Hij geeft Cognitieve Gedragstherapie trainingen aan (GZ-) psychologen die gaan werken met Virtual Reality CGT. Guntur Sandino is oprichter en directeur van CleVR en richt zich met het bedrijf op het in co-creatie met onderzoekers ontwikkelen van dynamische, interactieve Virtual Reality toepassingen voor de gezondheidszorg en trainingssector. Rick de Haart is psycholoog i.o. GZ-psycholoog en onderzoeker bij het Top Referent Traumacentrum van GGZ Drenthe. Hij is betrokken bij de wetenschappelijke onderzoeken naar 3MDR en heeft een interesse in het toepassen van digitale innovaties in de GGZ.

Virtual Reality wordt steeds vaker toegepast in de GGZ. Ook in de behandeling van cliënten met PTSS ontstaan steeds meer mogelijkheden om Virtual Reality (VR) toe te voegen aan de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan exposure therapieën met VR, zoals 3MDR en VR EMDR. Daarnaast is VR-CGT een bekende behandelmethode die op dit moment al wordt ingezet bij verschillende psychische stoornissen (zoals angststoornissen, psychotische stoornissen en autismespectrumstoornissen).

In deze workshop krijgt de behandelaar de kans om kennis te maken met verschillende VR producten, zal er les worden gegeven over de toepassing ervan, en kan er geoefend worden met het geven van VR-CGT behandelingen. Ook is er ruimte om met elkaar na te denken over de toekomstige implementatie van VR in de behandeling van PTSS en over de implementatie van VR in uw eigen GGZ-instelling. Door in deze workshop een vliegende start te maken, kan het toepassen van VR misschien sneller realiteit worden dan gedacht.

Workshop 3: Hoe twijfelachtige onderzoekspraktijken te herkennen en voorkomen: een praktische handleiding voor onderzoekers en evidence-based behandelaren op het gebied van psychotrauma

Workshopspreker: Ineke Wessel is Universitair Hoofddocent Experimentele Psychopathologie (RUG) en Hoofddocent Onderzoek en Innovatie (PPO). Zij is geboeid door de relatie tussen emotie en geheugen en door de huidige replicatiecrisis.

Recentelijk werd duidelijk dat de psychologie als wetenschap in de problemen zit. De literatuur lijdt aan een publicatiebias: er zijn meer positieve en minder negatieve bevindingen dan je op basis van kansberekening zou verwachten. Ook bleven de resultaten van cruciaal onderzoek niet overeind in onafhankelijke replicaties. Individuele onderzoekers dragen bij aan de “replicatiecrisis” door (zonder bewust te willen frauderen) hun resultaten zo te sturen dat ze statistisch significant worden (p- hacken).

Deze workshop gaat over wat de replicatiecrisis voor de psychotraumatologie betekent. We brainstormen over / oefenen met: 1) manieren om te P-hacken; 2) herkennen van twijfelachtige onderzoekspraktijken in gepubliceerd (en eventueel eigen) onderzoek en 3) wat je zelf kunt doen. Een veelgehoorde oplossing is pre-registratie: daar gaan we actief mee aan de slag.

Deze workshop is voor iedereen die te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk: zowel onderzoekers als evidence-based practitioners die de literatuur bij willen houden.

Gewenste voorkennis: Masterniveau (ten minste een masterthese of doctoraal scriptie geschreven)

Achtergrond literatuur: Nuijten, M. B. (2018). Practical tools and strategies for researchers to increase replicability. Developmental Medicine & Child Neurology. https://doi.org/10.1111/dmcn.14054

Wessel, I. (2019). Reflections of an open science convert (Blogpost serie). Mindwise Groningen. https://mindwise-groningen.nl/(…)n-science-convert-1/

Workshop 4: Samenwerking van lichaamsgericht werken en EMDR bij complex trauma

Workshopspreker: Henriëtte van der Meijden–van der Kolk is GZ-psycholoog, Psychomotorisch Therapeut, EMDR practitioner en Haptotherapeut in eigen Praktijk Belloods te Epe. Ervaring in traumabehandeling bij kinderen, jeugd en volwassenen. Docent en supervisor aan de Masteropleiding PMT, Hogeschool Windesheim te Zwolle.

In de workshop wordt besproken wat de impact van complex trauma kan zijn op de lichamelijkheid door beschadiging en dissociatie. We bespreken hoe een lichaamsgerichte benadering , bij voorbeeld Psychomotorische Therapie (PMT), in de traumabehandeling aangrijpt bij dit lichamelijke aspect.
In de heling van trauma wordt gestreefd naar integratie van denken, voelen en handelen, opdat de cliënt weer de regie heeft over zichzelf. Vanuit de lichaamsgerichte benadering is het aangrijpingspunt daarbij bewegen en lichamelijkheid. Door exposure van het ervaren van de eigen lichamelijkheid in kracht, (ont)spanning, maar ook pijn en last herwint de cliënt zijn lichamelijke identiteit.

Samen met de deelnemers zal zowel op theoretisch als op praktisch niveau naar mogelijkheden van lichaamsgericht werken bij complex trauma gekeken. Deelnemers worden uitgenodigd ervaringen op te doen, om aan den lijve te ervaren wat een interventie kan betekenen.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in 3 fasen. Ten eerste de voorbereidingsfase om weer in contact te komen met de lichamelijkheid; ten tweede lichaamsgericht werken als ondersteuning in de traumaverwerking met EMDR en ten derde de hernieuwde verkenning van de lichamelijkheid los van het trauma.

Door de ervaringen die de deelnemers opdoen kunnen zij wellicht bij zichzelf de lichaamsgerichte benadering meer gaan aanspreken, maar kan het ook zijn dat psychotherapeuten gaan samenwerken met psychomotorisch therapeuten of andere lichaamsgerichte behandelaars.

Maximaal aantal deelnemers: 25

Workshop 5: Paper in a Day workshop

Workshopsprekers: dr. Lonneke I.M. Lenferink en dr. Marthe Egberts (meer info verderop)

Early career onderzoekers zijn mogelijk de leiders van hun veld in de toekomst. Het psychotraumalandschap zou gebaat zijn bij meer samenwerkingen en bewegingen richting open science. Om samenwerkingen tussen onderzoekers aan te moedigen en open science in praktijk te brengen wordt een Paper in a Day workshop georganiseerd. Het doel van de workshop is om samenwerkingen tussen jonge onderzoekers te versterken door ideeën uit te werken in een workshop van één dag . Er wordt gewerkt aan het creëren van een manuscript dat wordt ingediend voor open access publicatie in een internationaal peer-reviewed tijdschrift op het gebied van psychotrauma.

MARBLES

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van bestaande data uit een data-archief genaamd Measurements Archive of Reactions to Bereavement from Longitudinal European Studies (MARBLES). MARBLES is opgezet door dr. Lonneke Lenferink (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Paul Boelen (Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma centrum). Data over psychische klachten van ruim 2000 Nederlandse nabestaanden zijn beschikbaar. Dit data-archief volgt de FAIR principes en maakt deel uit van de Global Collaboration on Traumatic Stress dat wordt ondersteunt door de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), voor meer info zie: https://www.global- psychotrauma.net/fair

Paper in a Day edities

Paper in a Day workshop is tot stand gekomen op initiatief van dr. Eva Alisic (zie https://trauma- recovery.net/). Tijdens verschillende psychotraumacongressen (ESTSS en ISTSS) heeft de Paper in a Day workshop geleid tot wetenschappelijke artikelen, congrespresentaties en nieuwe onderzoeksprojecten. Het meest recente paper is het resultaat van een Paper in a Day workshop tijdens het ESTSS congres in juni 2019 (zie https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1717156).

Het “recept”

Zoals de naam doet vermoeden is de workshop gericht op een intensieve samenwerking op één dag; 3 juni de dag voor aanvang van het congres. Om het tot een succes te maken is het van belang om activiteiten uit te voeren voorafgaand, maar ook na afloop van de workshop. Voorafgaand aan de workshop zal er contact tussen de kandidaten zijn om voorbereidende taken te verdelen (denk aan het zoeken van literatuur, het opstellen van onderzoeksvragen en het voorbereiden/uitvoeren van analyses). Idealiter bestaat de groep uit 6 tot 8 kandidaten. De workshop is geschikt voor early career onderzoekers die niet langer dan 2 jaar geleden zijn gepromoveerd.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop is mogelijk tot 15 april. Stuur bij aanmelding graag een kort C.V. (max 1 pagina) en motivatie en ideeën voor onderzoeksvragen die jij wilt beantwoorden tijdens de workshop naar info@ntvp.nl. Kosten voor deelname zijn 50 euro (lunch inbegrepen).
Profiteer als NtVP lid ook van 30 euro korting op het NtVP jaarcongres 2020 op 4 juni! Nog geen lid? Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap.

Over de workshop leiders

Dr. Lonneke I.M. Lenferink

Lonneke Lenferink werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is zij sinds 2019 lid van het dagelijks bestuur van de NtVP. Haar onderzoeksprojecten richten zich voornamelijk op mensen die een uitzonderlijk verlies van een dierbare hebben meegemaakt, zoals een langdurige vermissing of moord, een overlijden door de MH17 vliegramp, een aardbeving of verkeersongeval. Lonneke’s werk is te lezen op: www.researchgate.net/profile/Lonneke_Lenferink

Dr. Marthe Egberts

Marthe Egberts werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en als orthopedagoog bij het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam. Sinds 2019 is zij ook lid van de communicatiecommissie van de NtVP. In haar onderzoek richt ze zich op de impact van ingrijpende gebeurtenissen op het gezin. Zo heeft ze in haar promotieonderzoek de psychische gevolgen van brandwonden bij kinderen onderzocht en is haar huidige onderzoek gericht op deaanpassing in het gezin als een ouder kanker heeft. Marthe’s werk is te vinden op: https://www.researchgate.net/profile/Marthe_Egberts