Paper in a Day preconference workshop

NtVP Jaarcongres: 3 juni de Werelt (Lunteren)

Door dr. Lonneke I.M. Lenferink en dr. Marthe Egberts

 

Early career onderzoekers zijn mogelijk de leiders van hun veld in de toekomst. Het psychotraumalandschap zou gebaat zijn bij meer samenwerkingen en bewegingen richting open science. Om samenwerkingen tussen onderzoekers aan te moedigen en open science in praktijk te brengen wordt een Paper in a Day workshop georganiseerd. Het doel van de workshop is om samenwerkingen tussen jonge onderzoekers te versterken door ideeën uit te werken in een workshop van één dag . Er wordt gewerkt aan het creëren van een manuscript dat wordt ingediend voor open access publicatie in een internationaal peer-reviewed tijdschrift op het gebied van psychotrauma.

MARBLES

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van bestaande data uit een data-archief genaamd Measurements Archive of Reactions to Bereavement from Longitudinal European Studies (MARBLES). MARBLES is opgezet door dr. Lonneke Lenferink (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Paul Boelen (Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma centrum). Data over psychische klachten van ruim 2000 Nederlandse nabestaanden zijn beschikbaar. Dit data-archief volgt de FAIR principes en maakt deel uit van de Global Collaboration on Traumatic Stress dat wordt ondersteund door de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), voor meer info zie:https://www.global-psychotrauma.net/fair

Paper in a Day edities

Paper in a Day workshop is tot stand gekomen op initiatief van dr. Eva Alisic (zie https://trauma-recovery.net/). Tijdens verschillende psychotraumacongressen (ESTSS en ISTSS) heeft de Paper in a Day workshop geleid tot wetenschappelijke artikelen, congrespresentaties en nieuwe onderzoeksprojecten. Het meest recente paper is het resultaat van een Paper in a Day workshop tijdens het ESTSS congres in juni 2019 (zie https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1717156).

Het “recept”

Zoals de naam doet vermoeden is de workshop gericht op een intensieve samenwerking op één dag; 3 juni de dag voor aanvang van het congres. Om het tot een succes te maken is het van belang om activiteiten uit te voeren voorafgaand, maar ook na afloop van de workshop. Voorafgaand aan de workshop zal er contact tussen de kandidaten zijn om voorbereidende taken te verdelen (denk aan het zoeken van literatuur, het opstellen van onderzoeksvragen en het voorbereiden/uitvoeren van analyses). Idealiter bestaat de groep uit 6 tot 8 kandidaten. De workshop is geschikt voor early career onderzoekers die niet langer dan 2 jaar geleden zijn gepromoveerd.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop is mogelijk tot 15 april. Stuur bij aanmelding graag een kort C.V. (max 1 pagina) en motivatie en ideeën voor onderzoeksvragen die jij wilt beantwoorden tijdens de workshop naar info@ntvp.nl. Kosten voor deelname zijn 50 euro (lunch inbegrepen).

Profiteer als NtVP lid ook van 30 euro korting op het NtVP jaarcongres 2020 op 4 juni! Nog geen lid? Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap.

Over de workshop leiders dr. Lonneke I.M. Lenferink en dr. Marthe Egberts

Lonneke Lenferink werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is zij sinds 2019 lid van het dagelijks bestuur van de NtVP. Haar onderzoeksprojecten richten zich voornamelijk op mensen die een uitzonderlijk verlies van een dierbare hebben meegemaakt, zoals een langdurige vermissing of moord, een overlijden door de MH17 vliegramp, een aardbeving of verkeersongeval. Lonneke’s werk is te lezen op: www.researchgate.net/profile/Lonneke_Lenferink

Foto is gemaakt door Klaas-Jelmer Sixma

Marthe Egberts werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en als orthopedagoog bij het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam. Sinds 2019 is zij ook lid van de communicatiecommissie van de NtVP. In haar onderzoek richt ze zich op de impact van ingrijpende gebeurtenissen op het gezin. Zo heeft ze in haar promotieonderzoek de psychische gevolgen van brandwonden bij kinderen onderzocht en is haar huidige onderzoek gericht op de aanpassing in het gezin als een ouder kanker heeft. Marthe’s werk is te vinden op: https://www.researchgate.net/profile/Marthe_Egberts