IREM-Freq study

Titel onderzoek
IREM-Freq study: an investigation of the effects of session frequency of Imagery Rescripting and EMDR as treatments of childhood trauma related PTSD.

Omschrijving 
In deze internationale randomized clinical trial worden de effecten van de frequentie van behandelsessies van Imagery Rescripting (ImRs) en EMDR als behandelingen van PTSS t.g.v. trauma’s in de kindertijd onderzocht. Deelnemers worden gerandomiseerd naar ImRs of EMDR (beiden 12 sessies), ofwel tweemaal per week een sessie, ofwel eenmaal per week (2×2 design). De hoofduitkomstmaat is de CAPS-5, daarnaast worden verschillende secundaire maten meegenomen, zoals schuld, schaamte en woede. Mogelijke factoren die een effect van sessie-frequentie verklaren worden bij deelnemende patiënten en therapeuten onderzocht. Ook wordt een index ontwikkeld die voorspelt welke patiënt beter af is met welke frequentie, als een stap op weg naar personalized medicine. Er doen 14 sites mee, naast 3 Australische en 3 Duitse sites, 8 Nederlandse sites (5 van het academisch netwerk PsyQ-UvA; 1 van GGZ Oost-Brabant; 1 van GGZ-NHN; 1 van Sinaï Centrum). Er wordt gestreefd naar een totale N van 280.

Hoofdonderzoekers
Arnoud Arntz (UvA); Thomas Ehring (LMU, München); Eva Fassbinder (UKSH, Lübeck); Chris Lee (UWA, Perth); Nexh Morina (WWU, Münster)

Looptijd
1 april 2018 – 1 april 2021

Patiënten die informatie willen over eventuele deelname kunnen een email sturen aan A.R.Arntz@UVA.nl

© 2022 NTVP - All Rights Reserved