Interview Lonneke Lenferink over vermissing & rouw

Bekijk hier het interview met recent gepromoveerde Lonneke Lenferink waarin zij ingaat op haar promotieonderzoek naar vermissing en rouw. Op 24 mei 2018 verdedigde zij haar proefschrift “The disappearance of a significant other: Consequences and care”.

Lonneke Lenferink bestudeerde de psychologische effecten onder 137 mensen in Nederland en België die te maken hadden met de vermissing van een significant persoon. Dit onderzoek was het eerste grootschalige onderzoek naar de psychologische impact van vermissing onder nabestaanden buiten de context van oorlog of politieke onderdrukking. Wanneer een geliefde vermist raakt, ervaart bijna de helft van degenen die achterblijven langetermijnpsychologische problemen. Het risico van het ontwikkelen van langdurige rouwstoornis lijkt vijf keer groter te zijn dan na de natuurlijke dood van een dierbare. De constante onzekerheid lijkt de bepalende factor te zijn. In dit interview zal Lonneke Lenferink meer vertellen over resultaten uit het onderzoek en waar de vragen voor toekomstig onderzoek liggen. Het interview is afgenomen door Hannah Lasonder.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved