Intergenerationele overdracht van kindermishandeling: een drie-niveau meta-analyse

Auteurs: Mark Assink, Anouk Spruit, Mendel Schuts, Ramón Lindauer, Claudia E. van der Put & Geert-Jan J.M. Stams

Originele titel: The intergenerational transmission of child maltreatment: A three-level meta-analysis

Een ouderlijke geschiedenis van het ervaren van kindermishandeling is een belangrijke risicofactor in de verschillende etiologische theorieën over kindermishandeling. In het verleden zijn twee overzichten gemaakt van het beschikbare bewijsmateriaal voor de intergenerationele continuïteit bij kindermishandeling. Deze overzichten waren enkel kwalitatief van aard. Daarom was deze evaluatie bedoeld om een ​​kwantitatieve samenvatting te geven van de huidige kennis over overdracht van kindermishandeling tussen generaties. In onze meta-analyse met 3-niveau random effects, hebben we 84 studies opgenomen die rapporteren over 285 effectgrootten en een gemiddeld samenvattingseffect vonden van r = 0.289; 95% CI [0.257, 0.337], met significante variatie in effectgroottes binnen (niveau 2) en tussen (niveau 3) de onderzoeken. Dit houdt in dat in gezinnen van ouders die in hun eigen kindertijd mishandeling hebben meegemaakt, de kans op kindermishandeling bijna driemaal groter is dan de kans op kindermishandeling in gezinnen van ouders zonder een geschiedenis van het ervaren van kindermishandeling (OR = 2.990). Omdat er aanwijzingen voor vertekening werden gevonden, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van dit effect. Moderatoranalyses lieten zien dat het effect van overdracht tussen generaties het kleinst was bij kinderen die fysiek mishandeld waren. Verder was de studiekwaliteit negatief geassocieerd met de omvang van de effectgrootte. We benadrukken de noodzaak van een kwaliteitsverbetering van het primaire onderzoek en bespreken de implicaties van onze bevindingen voor de klinische praktijk.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved