Interactief spel: Building Resilience in the Community

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een interactief spel ontwikkeld waarin geleerd wordt om keuzes te maken die kinderen en de gemeenschap veerkrachtiger kunnen maken in periodes van tegenslag. De missie van het Center on the Developing Child is het stimuleren van op wetenschap gebaseerde innovatie die baanbrekende resultaten oplevert voor kinderen die tegenslagen te verwerken krijgen.

In dit spel kunnen negatieve gebeurtenissen ieder moment voorkomen en het is jouw taak om positieve gebeurtenissen te kiezen om deze negatieve effecten tegen te gaan.

Op de website van het Center of the Developing Child is uitgebreide informatie te vinden over diverse thema’s rondom stress in de vroege kindertijd en de gevolgen gedurende het verdere leven.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved