Informatie voor volwassenen met traumatische jeugdervaringen-ISTSS Global Collaboration Project

‘Informatie voor volwassenen met traumatische jeugdervaringen’ is een vertaling van het e-pamflet Internet information on Childhood Abuse and Neglect (iCAN), ontwikkelt door het ISTTS Global Colaboration Project. Het is gemaakt om volwassenen met traumatische ervaringen in de kindertijd korte, relevante informatie te bieden. Deze informatie is niet bedoeld om het advies van een professionele hulpverlener of een nationale regelgevende instantie te vervangen. Wij adviseren u hulp te zoeken als het lezen van deze website nare gevoelens losmaakt.

De ISTSS Global Collaboration werd gevormd als wereldwijd samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen voor onderzoek naar traumatische stress. De ISTSS Global Collaboration bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende regio’s, waaronder Europa, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Een van de primaire doelstellingen van de Global Collaboration is het ontwikkelen van online informatie om volwassen slachtoffers van kindermishandeling te helpen. Deze website is ontwikkeld door leden van de ISTSS Global Collaboration om wereldwijd het bewustzijn over kindermishandeling en verwaarlozing te vergroten.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved