Infographic Adverse Childhood Experiences

Adverse Childhood Experiences (ACE’s) hebben invloed op mensen van alle inkomens- en sociale niveaus en kunnen een ingrijpende impact hebben gedurende de levensloop. Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een heldere infographic ontwikkeld die uitleg geeft over wat ACE’s zijn, hoe het invloed heeft op het stress respons systeem en wat de effecten van ACE’s kan verminderen. Voor professionals kan deze overzichtelijke informatie goed gebruikt worden als voorlichtingsmateriaal.

Infographic Adverse Childhood Experiences

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved