In gesprek met Gerke Dooijeweerd over de (her)certificering psychotraumatherapeut NtVP

Door Chris Hoeboer

Gerke Dooijeweerd is geregistreerd Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Psychotraumatherapeut, EMDR practitioner en BEPP-therapeut. Diagnostiek en behandeling geeft ze in haar eigen praktijk en soms ook extern. Daarnaast geeft Gerke supervisie en werkbegeleiding en is ze als docent betrokken bij de GZ- en de KP-opleiding. Chris Hoeboer sprak haar over haar werk en de registratie psychotraumatherapeut.

Je bent gespecialiseerd in de behandeling van klachten na psychotrauma bij kinderen en jongeren. Wat maakt dit werk leuk?

Het werken met kinderen en jongeren en hun systeem vind ik iedere keer opnieuw een uitdaging. Ieder gezin en ieder kind is uniek. Ik ben altijd onder de indruk van de veerkracht van kinderen en jongeren na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Vanuit de wetenschap weet ik dat 80% van de kinderen en jongeren en hun systeem zich weer op hun eigen unieke wijze herstellen, maar soms ben ik er toch door verrast en ontroerd. En vind ik het ook hoopgevend voor mijzelf en andere cliënten dan hoe ingrijpend en heftig een situatie kan zijn, we blijkbaar ook zo veerkrachtig zijn als mens om hier uit te komen. Ik ervaar het ook als bijzonder dat kinderen en jongeren vaak al snel tijdens de behandeling openheid geven over hun zorgen, hetgeen ze hebben mee gemaakt en hoe kwetsbaar ze dat heeft gemaakt. Ik doe mijn uiterste best om dat vertrouwen goed te ontvangen, met open hart en vanuit gepaste nieuwsgierigheid naar hun verhaal te luisteren en ze echt te zien.

Wat voor problematiek behandel je? En wat voor behandelvormen gebruik je?

Ik zou bijna zeggen wat niet. In ons team behandelen we vele vormen van zorgen die er kunnen ontstaan in de ontwikkeling en levensloop van een kind. Bijvoorbeeld zorgen over aandacht en concentratie, opvoedvragen van ouders, vragen over sociale vaardigheden, zorgen over het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, vragen over zelfbeeld en zelfvertrouwen, somberheid en identiteitsontwikkeling. Iedere hulpvraag is weer een unieke situatie, waarop wij als team en ik als behandelaar graag een passend en gepersonaliseerd aanbod geven.

Dat wij een steentje kunnen bijdragen in de ontwikkeling en het geluk van onze cliënten: dát is waar we naar streven en wat onszelf ook gelukkig maakt. Daar kom ik echt iedere dag heel graag mijn bed voor uit.

Als Klinisch Psycholoog ben ik een voorstander van het gebruik van evidence-based behandelmethodieken, maar daarnaast maak ik ook gebruik van meer practice-based interventies. Mijn registratie als systeemtherapeut maakt dat ik graag alle zorgen en hulpvragen in de context benader. Wat maakt dat dit gezin, dit systeem, dit unieke kind op dit moment, met deze vraag bij ons komt?

Wanneer ben je geregistreerd als psychotraumatherapeut NtVP? Wat heeft deze registratie je gebracht?

Goede vraag, ik schat ergens 2013-2014. Ik ben vanaf het begin lid van de certificeringscommissie en vond het daarom ook belangrijk om mij zelf te certificeren. Ik denk dat de registratie psychotraumatherapeut vooral helpend is voor cliënten en onderling voor collega’s en verwijzers.

Als je een cliënt wil verwijzen waarbij er in de geschiedenis sprake is van ingrijpende gebeurtenissen, dan weet je door deze registratie dat je naar iemand verwijst die in staat is om complexe vraagstukken rondom ingrijpende gebeurtenissen te onderzoeken en te behandelen. Daarbij ervaar ik de NtVP als een betrokken vereniging.

Door deze registratie is het voor mij persoonlijk ook belangrijk om mijn kennis up-to-date te houden. Dit doe ik door deel te nemen aan het jaarcongres van de NtVP en andere vormen van bij- en nascholing gericht op trauma en het bredere gebied daar omheen zoals vervolgopleidingen op het gebied van trauma, webinars , en lezingen.

Heb je naast deze registratie ook nog andere registraties? Hoe zorg je ervoor dat je overzicht houdt over al die registraties? En waar haal je de tijd vandaan?

Nou wat je zegt, de vele registraties is één van de nadelen van ons vakgebied met zoveel specialisaties en beroepsverenigingen. Ik heb een behoorlijk aantal registraties verzameld in de loop der jaren. Maar het voelt altijd een beetje ongepast om dat onder je naam te zetten. Aan de andere kant, door ze wel te vermelden weten cliënten en verwijzers op welk gebied je expertise- en specialisme ligt. Het is altijd best een klus om het goed bij te houden. Maar ik ben een groot voorstander van het up-to-date houden van je kennis, want dat is uiteindelijk het doel van de registraties en herregistraties. In ons vakgebied blijven zich nieuwe ontwikkelingen voordoen en als therapeut is het goed om daarvan op de hoogte te blijven. Ik heb een lijstje op mijn laptop waarin ik bijhoud wanneer ik me voor welke vereniging moet herregistreren. Soms kijk ik bij nascholing naast de inhoud, ook wat handig is. Als het bijvoorbeeld voor meerdere verenigingen punten oplevert is dat praktisch ook handig.

Waarom ben je lid geworden van de certificeringscommissie van de NtVP?

Dat is een mooi verhaal. Ik zat destijds ook in de certificeringscommissie van de Vereniging EMDR Nederland. En omdat de VEN en de NtVP veel overlap hebben, wilden ze vanuit de NtVP graag iemand die lid was bij een van de commissies van de VEN. Zo ben ik gevraagd en in contact gekomen met Ton de Wijs, destijds de voorzitter van deze commissie. Naast mijn werk als therapeut vind ik het belangrijk om ook iets te doen voor de verenigingen waar ik lid van ben.

En ik vind het uitermate interessant om een vereniging op een andere manier te leren kennen. Ik raad dit iedereen aan: contact met vakgenoten buiten je eigen werk is echt heel inspirerend.

Ik heb door mijn deelname aan de certificeringscommissie al veel leuke – en ook interessante en inspirerende nieuwe collega’s mogen ontmoeten.

Heb je je hercertificering al rond? Waarom zou je dit aanraden om te doen? En kostte dit veel werk?

En tja tijd; één van mijn oud-directeuren zei ooit: ‘Tijd is een kwestie van prioriteit’. Wat niet betekent dat het bijhouden van mijn registraties mijn meest favoriete taak is, maar door een goed overzicht te hebben en het bij te houden is het op het moment van herregistreren ook een kwestie van doen.

En het is ook een heerlijk gevoel als je het weer binnen hebt gehaald!

Persoonlijk vind ik het jammer als je uiteindelijk een registratie hebt behaald en je je niet herregistreert. En het is een goede motivatiebron om je kennis op peil te houden.

CategoryNB-Dec22, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved