Implementeren van metingen via mobiel tijdens de acute periode na trauma: Haalbaarheid, aanvaardbaarheid en strategieën voor verbetering van responsepercentages

Auteurs: Matthew Price, Katherine Van Stolk-Cooke, Alison C. Legrand, Zoe M. F. Brier, Hannah L. Ward, Julie P. Connor, Jennifer Gratton, Kalev Freeman & Christian Skalka

Originele titel: Implementing Assessments via Mobile During the Acute Posttrauma Period: Feasibility, Acceptability, and Strategies to Improve Response Rates

Achtergrond: Het wordt verondersteld dat PTSS zich ontwikkelt in de acute periode na trauma. Weinig studies hebben symptomen van psychopathologie onderzocht in deze periode vanwege de belasting van individuen in de eerste maanden na afloop van trauma. Mobiele apparaten kunnen deze barrières wegnemen. De haalbaarheid van het gebruik van mobiele apparaten voor dit doeleinde is echter onduidelijk.
Doel: De huidige studie evalueerde de aanvaardbaarheid van het meten van PTSS symptomen via een mobiele applicatie tijdens de acute periode na trauma.
Methode: Participanten (N = 90) zijn geworven bij een Level 1 Trauma Centrum binnen M = 4.88 dagen na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Een mobiele applicatie werd geplaatst op hun smartphone waarbij een dagelijkse zelf-rapportage meting van PTSS symptomen werd afgenomen gedurende 30 dagen. Deelnemers werden gecompenseerd met $1 voor elk afgeronde meting.
Resultaten: Het algemene responsepercentage was 61.1% of M = 18.33, SD = 9.12 metingen. Metingen werden afgenomen M = 65.2 minuten nadat participanten een notificatie ontvingen om de metingen te voldoen en namen M = 2.52 minuten in beslag om te voldoen. Participanten rapporteerden dat de dagelijkse metingen niet hinderlijk waren en matig behulpzaam waren.
Conclusie: De huidige studie suggereert dat het gebruik van mobiele apparaten om mentale gezondheid te monitoren tijdens de acute periode na trauma haalbaar en aanvaardbaar is. Strategieën zijn nodig om te bepalen hoe deze data het beste benut kan worden na verzameling.

Kernwoorden: mobile apparaat; eHealth; PTSS; responsepercentages

APA citatie: Price, M., Van Stolk-Cooke, K., Legrand, A. C., Brier, Z. M. F., Ward, H. L., Connor, J. P., . . . Skalka, C. (2018). Implementing assessments via mobile during the acute posttrauma period: Feasibility, acceptability and strategies to improve response rates. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1500822. doi:10.1080/20008198.2018.1500822

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 26 juni 2018, online gepubliceerd op 31 juli 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved