IMPACT-Studie – Improving PTSD treatment for Adults with Childhood Trauma

In de IMPACT-studie onderzoeken we exposure-behandeling bij patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma. Eén van de centrale vragen in de behandeling van deze doelgroep is of traumagerichte therapie, zoals exposure, door een stabiliserende fase moet worden vooraf gegaan (gefaseerd behandelen) of dat alleen traumagericht behandelen effectief en veilig is. Tot op heden is er geen directe vergelijkende studie gedaan waarbij traumagerichte behandeling wordt vergeleken met een gefaseerde behandeling bij patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering. In de IMPACT-studie vergelijken we standaard exposure-therapie met gefaseerd behandelen (eerst training in emotieregulatie en interpersoonlijke vaardigheden, STAIR, gevolgd door exposure-therapie). Intensieve exposure is de derde conditie. Bij deze intensieve vorm volgen patiënten gedurende vier weken drie keer in de week exposure-therapie. Mogelijk heeft intensivering een stabiliserend effect, waardoor direct gestart kan worden met verwerking.

We onderzoeken het effect op (complexe) PTSS en depressieve symptomen, maar ook op drop out, kwaliteit van leven en kosten. Zo willen we antwoord geven op de vraag welke vorm van exposure-behandeling het meest effectief is voor PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma.

De IMPACT-studie loopt bij PsyQ Den Haag Noord en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Leiden en Pro persona. De studie is gesubsidieerd door ZonMW en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Hoofdonderzoekers: Danielle Oprel, Maartje Schoorl, Agnes van Minnen, Willem van der Does
Looptijd: 2015 – 2019
Meer informatie: Danielle Oprel (D.Oprel@psyq.nl).

© 2022 NTVP - All Rights Reserved