Impact factor EJPT 4.209!

De European Journal of Psychotraumatology (EJPT) en de European Society of Traumatic Stress (ESTSS) zijn verheugd te kunnen meedelen dat de Impact Factor van EJPT nu 4.209 is! De impactfactor is de afgelopen jaren flink gestegen, in 2015 was deze nog 2.63 en in 2016 was de impactfactor 3.278.

De NtVP wil EJPT hoofdredacteur prof. dr. Miranda Olff, het redactionele team en alle auteurs van harte feliciteren met deze prachtige prestatie. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en kwaliteit op het gebied van de psychotraumatologie.

Ieder jaar maakt Thomson Reuters Web of Science, de Journal Citation Reports openbaar. Hierin worden de impactfactoren voor wetenschappelijke tijdschriften van het voorgaande jaar bekend gemaakt. De impactfactor is een maat om het belang van een wetenschappelijk tijdschrift aan te geven. Hoe vaker artikelen uit een wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften wordt aangehaald (geciteerd), des te hoger wordt de impactfactor.

De onderzoekspublicaties in de European Journal of Psychotraumatology (EJPT) zijn vrij toegankelijk te lezen voor iedereen via internet. EJPT is het officiële tijdschrift van de van de ESTSS, de overkoepelende organisatie waar ook de NtVP onder valt. Om een deel van de studies in de EJPT toegankelijk te maken voor een breder publiek vertaalt de NtVP abstracts van recent gepubliceerde artikelen. Voor een overzicht van Nederlandse vertalingen kunt u hier klikken.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved