Imagery Rescripting bij PTSS ten gevolge van seksueel en/of fysiek misbruik in de jeugd

Recent is de inclusie afgerond van een gerandomiseerde klinische trial die wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Sinaicentrum. In deze trial wordt onderzocht of Imagery Rescripting (ImRs) effectief is bij de behandeling van PTSS ten gevolge van langdurig seksueel en/of fysiek misbruik in de jeugd (<15 jaar). Daarnaast wordt nagegaan of de toevoeging van een voorbereidende fase op het gebied van emotieregulatie en interpersoonlijke vaardigheden de effectiviteit van ImRs verder kan vergroten.

Cliënten werden verdeeld over twee actieve condities: een groep kreeg 16 sessies ImRs (twee keer per week, 90 minuten). De andere groep kreeg eerst een Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR, Cloitre, Cohen, & Koenen, 2006). Deze training bestaat uit 8 sessies (een keer per week). Daarna kreeg ook deze groep 16 sessies ImRs. Op dit moment worden de laatste behandelingen afgerond. Naar verwachting zullen de eerste resultaten in het najaar 2016 bekend zijn.

Hoofdonderzoeker(s): Sandra Raabe (UvA), Merel Kindt (UvA), Thomas Ehring (LMU), Loes Marquenie (Jellinek)
Looptijd: 2010-2015
Meer informatie: Mocht u meer informatie willen, neemt u dan contact op met Sandra Raabe (s.raabe@uva.nl).
Publicatie:
Raabe, S., Ehring, T., Marquenie, L., Olff, M., & Kindt, M. (2015). Imagery rescripting as stand-alone treatment for posttraumatic stress disorder related to childhood abuse. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 48, 170-176.

© 2018 NTVP - All Rights Reserved