Het verband tussen negatieve ervaringen in de kindertijd en morele verwondingen in de Canadese strijdmachten

Auteurs: Anthony M. Battaglia, Alina Protopopescu, Jenna E. Boyd, Chantelle Lloyd, Rakesh Jetly, Charlene O’Connor, Heather K. Hood, Anthony Nazarov, Shawn G. Rhind, Ruth A. Lanius & Margaret C. McKinnon

Originele titel: The relation between adverse childhood experiences and moral injury in the Canadian Armed Forces

Achtergrond: Er komt steeds meer bewijs dat de mentale gezondheid van leden van de Canadese strijdmachten (Canadian Armed Forces; CAF) en veteranen worden beïnvloed door morele verwondingen (MV’s). Ondanks de kennis dat MV’s gerelateerd zijn aan meerdere negatieve uitkomsten op het gebied van de geestelijke gezondheid, inclusief het ontstaan van posttraumatische stressstoornis (PTSS), is het onbekend of pre-traumatische variabelen, inclusief de aanwezigheid van misbruik in de kindertijd, gerelateerd zijn aan MV’s.

Doel: Deze studie onderzoekt de mogelijke relatie tussen negatieve ervaringen in de kindertijd en het latere ontstaan van MV in militairen.

Methoden: Drieëndertig recent aangemelde patiënten op een intramurale afdeling gericht op de behandeling van trauma-gerelateerde stoornissen ontvingen een gestandaardiseerd zelf-assessment pakket, waaronder de PTSD Checklist for the DSM-5 (PCL-5), de Moral Injury Events Scale (MIES; aangepast voor de Canadese context), en de Adverse Childhood Experiences Questionnaire (ACE-Q).

Resultaten: Analyses lieten een significante relatie zien tussen negatieve ervaringen in de kindertijd en de aanwezigheid van MV in de volwassenheid. Specifiek was emotionele mishandeling tijdens de kindertijd gecorreleerd met de totale score op de MIES (p = 0.006) en met diens twee subschalen, gepercipieerd verraad ( p = 0.022) en gepercipieerde transgressies (p = 0.016). Deze correlaties bleven significant wanneer er werd gecontroleerd voor leeftijd en geslacht.
Conclusies: Onder de Canadese strijdmachten en veteranen zijn ervaringen in de kindertijd gerelateerd aan de aanwezigheid van MV in de volwassenheid. Deze preliminaire data zijn provocatief in dat zij suggereren dat emotionele mishandeling in de kindertijd het risico op het onderschrijven van MV gedurende militaire dienst in de volwassenheid verhogen. Er is meer werk nodig om pre-traumatische variabelen te identificeren die mogelijk het risico verhogen of die veerkracht verbeteren tegen de ontwikkeling van MV in leden van de strijdkracht.

Kernwoorden: morele verwonding; posttraumatische stress-stoornis; negatieve ervaringen in de kindertijd; militairen; veteranen; Canadese strijdkrachten.

APA citatie: Battaglia, A. M., Protopopescu, A., Boyd, J. E., Lloyd, C., Jetly, R., O’Connor, C., . . . McKinnon, M. C. (2019). The relation between adverse childhood experiences and moral injury in the canadian armed forces. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1546084. doi:10.1080/20008198.2018.1546084

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 20 oktober 2018, online gepubliceerd op 17 januari 2019.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved