Het verband tussen blootstelling aan een ramp en mediagebruik op posttraumatische stressstoornis na orkaan Hato in Macao, China

Auteurs: Brian J. Hall, Ying Xin Xiong, Paul S. Y. Yip, Chao Kei Lao, Wei Shi, Elvo K. L. Sou, Kay Chang, Li Wang & Agnes I. F. Lam

Originele titel: The association between disaster exposure and media use on post-traumatic stress disorder following Typhoon Hato in Macao, China

Achtergrond: Directe blootstelling aan natuurrampen en daarmee gerelateerde verliezen zijn in verband gebracht met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is minder duidelijk of indirecte blootstelling aan media ook verband houdt met PTSS.
Doel: Deze studie onderzocht belangrijke blootstelling gerelateerde risicofactoren voor PTSS en keek naar de effecten van mediablootstelling op de prevalentie van ramp gerelateerde PTSS.
Methode: Orkaan Hato trof Macao direct op 23 Augustus 2017. Het was één van de ernstige natuurrampen die Zuid-China ooit trof. Een maand na deze gebeurtenis werd een steekproef van 1876 Chinese universiteitsstudenten geworven in Macao, China, voor een cross-sectionele studie (leeftijd M=20.01; SD=2.63; 66.2% vrouw). Zelfgerapporteerde blootstelling aan de orkaan, mediagebruik en blootstelling aan ramp-gerelateerde inhoud, en PTSS-symptomen werden verzameld middels een elektronische enquête. Univariabele analyses toetsten de verbanden tussen risicofactoren en PTSS, welke vervolgens werden gebruikt voor een serie multivariabele logistische regressies.
Resultaten: De prevalentie van PTSS was 5.1%. Gecorrigeerde modellen toonden aan dat man zijn (vergeleken met vrouw) aOR=1.68, 95% CI (1.07–2.63), huisschade aOR = 2.86, 95% CI (1.71–4.78), getuige zijn van verwonde anderen aOR=2.33, 95% CI (1.36–4.00), en bijna verdrinken tijdens de storm aOR=8.99, 95% CI (1.92–41.99) geassocieerd waren met PTSS.
Na correctie voor directe blootstelling, indirecte blootstelling aan ramp-gerelateerde sociale-media inhoud, inclusief informatie rondom slachtoffers van verdrinking aOR=1.29, 95% CI (1.00–1.67) en de emotionele reacties van inwoners aOR=1.98, 95% CI (1.44–2.72), waren geassocieerd met PTSS. Meer informatie over de storm zelf bekijken aOR=0.37, 95% CI (0.28–0.49) en beelden van heldhaftige mensen aOR=0.72, 95% CI (0.55–0.94), waren significant geassocieerd met lagere kansen op PTSS.
Conclusies: Deze bevindingen vormen een toevoeging op de literatuur die laat zien dat sommige types mediagebruik en bepaalde media-inhoud na een natuurramp geassocieerd zijn met PTSS.

Sleutelwoorden: Ramp, PTSS, Orkaan, Sociale media, Mediagebruik

APA citatie: Hall, B. J., Xiong, Y. X., Yip, P. S. Y., Lao, C. K., Shi, W., Sou, E. K. L., . . . Lam, A. I. F. (2019). The association between disaster exposure and media use on post-traumatic stress disorder following typhoon hato in macao, china. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1558709. doi:10.1080/20008198.2018.1558709

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 30 november 2018, online gepubliceerd op 14 januari 2019.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved