Het ontwikkelen van een groepsinterventie voor emotie- en herinneringsverwerking bij PTSS met complexe eigenschappen

Een serie groep casusbeschrijvingen met overlevenden van herhaaldelijk interpersoonlijk trauma

Auteurs: Georgina Clifford, Richard Meiser-Stedman, Rebecca D. Johnson, Caitlin Hitchcock & Tim Dalgleish

Originele titel: Developing an Emotion- and Memory-Processing Group Intervention for PTSD with Complex Features: A Group Case Series with survivors of repeated interpersonal trauma

Individuen die herhaaldelijk zijn blootgesteld aan interpersoonlijk trauma ervaren vaak een posttraumatische stressstoornis (PTSS) met complexe eigenschappen. Er is op dit moment geen consensus over in hoeverre huidige evidence-based interventies voor PTSS aangepast dienen te worden om beter aan te sluiten bij deze complexe eigenschappen. Echter, één aanbevolen aanpassing is om een fase-gerichte benadering toe te passen die drie fases omvatten, elk met een verschillende functie. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een 12-sessie groepsbehandelprogramma voor emotie-en herinneringsverwerking, dat is gebaseerd op Cloitre’s  Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR); een op fase-gericht behandelprotocol. Een enkele serie casusbeschrijvingen bood een eerst inzicht in de effectiviteit van de groep interventie, uitgevoerd aan the Haven Sexual Assault Referral Centre in London, bij drie groepen vrouwen met PTSS en complexe eigenschappen (N = 15; leeftijd 19 -46 jaar) die in het verleden herhaaldelijk zijn blootgesteld aan interpersoonlijk trauma. Resultaten toonden significante afnames in: PTSS, complexe eigenschappen van PTSS, depressie, tezamen met verbeteringen in procesmaten van negatieve cognities en emotieverwerking. De resultaten van deze serie casussen laten zien dat een groepsprogramma voor emotie- en herinneringsverwerking veelbelovend is voor de behandeling van individuen in poliklinische setting die in het verleden zijn blootgesteld aan interpersoonlijk trauma. Ook bieden de resultaten evidentie voor de rechtvaardiging van de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek.

Kernwoorden: Posttraumatische stress stoornis; PTSS; Complexe PTSS, CPTSS, emotieregulatie; trauma-gerichte therapie; groepsbehandeling; serie groepscasussen.

APA citatie: Meiser-Stedman, R., Johnson, R. D., Hitchcock, C., & Dalgleish, T. (2018). Developing an emotion- and memory-processing group intervention for PTSD with complex features: A group case series with survivors of repeated interpersonal trauma AU – clifford, georgina. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1495980. doi:10.1080/20008198.2018.1495980

Vertaling: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 17 juni 2018, online gepubliceerd op 30 juli 2018.

 

© 2023 NTVP - All Rights Reserved