Het beoordelen van therapeutische verandering in patiënten met ernstige dissociatieve stoornissen: voortgang in vragenlijsten voor behandelevaluatie voor therapeut en patiënt.

Auteurs: Hugo SchielkeBethany Brand & Angelika Marsic

Originele titel: Assessing therapeutic change in patients with severe dissociative disorders: the progress in treatment questionnaire, therapist and patient measures

Achtergrond: Er is weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en de nauw hieraan verwante dissociatieve stoornissen (DS). Dit onderzoek wordt tevens bemoeilijkt door het gebrek aan een betrouwbaar, valide instrument om het effect van behandeling in deze populaties te meten.

Doel: Dit artikel presenteert psychometrische data voor therapeut- en patiëntvragenlijsten, ontwikkeld om therapeutische voortgang en behandeluitkomsten te evalueren voor individuen met DIS en andere DS: de Progress in Treatment Questionnaire– therapeut (PITQ-T; een therapeuten versie), en de Progress in Treatment Questionnaire– patiënt (PITQ-p; een patiënt versie).

 Methode: We hebben de data onderzocht van 177 patiënt-therapeut paren (N totaal=354) die participeerden in de TOP DS netwerk studie, een online psycho-educatief programma dat gericht is op het ondersteunen van patiënten met DS om veiligheid, reguleren van emoties en het managen van dissociatieve en posttraumatische symptomen tot stand te brengen.

 Resultaten: De PITQ-t en PITQ-p laten een goede interne consistentie zien en een matige convergerende validiteit gerelateerd aan bestaande instrumenten op het gebied van emotionele ontregeling, dissociatie, posttraumatische stressstoornis, en psychologische kwaliteit van leven – kenmerkende probleemgebieden voor patiënten met DS. De instrumenten waren ook significant gerelateerd aan, in de te verwachten richting, positieve emoties, sociale relaties en zelfbeschadiging en gevaarlijk gedrag. De door de patiënt ingevulde PITQ-p, die gebruikt kan worden als een procesmaat om behandelingen te helpen plannen, had een sterkere relatie met bestaande instrumenten dan de PITQ-t.

Conclusies: De PITQ-t en PITQ-p kunnen gebruikt worden, en aanvullend onderzocht en verfijnd worden voor de beoordeling van de therapeutische voortgang van patiënten met DS.

Trefwoorden: dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), dissociatieve stoornissen (DS), posttraumatische stressstoornis (PTSS), PTSS, dissociatieve subtype, complex trauma, voortgang, uitkomst, assessment, vragenlijsten

APA formaat citatie: Schielke, H., Brand, B., & Marsic, A. (2017). Assessing therapeutic change in patients with severe dissociative disorders: The progress in treatment questionnaire, therapist and patient measures. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1380471. doi:10.1080/20008198.2017.1380471

Dit artikel is online gepubliceerd op 13 oktober 2017.

Vertaling: Diana van Oort

 

 

© 2023 NTVP - All Rights Reserved