Het Behavioral Inhibition System, Behavioral Activation System en experiëntiële vermijding als verklarende variabelen van chronische pijn en posttraumatische stresssymptomen

Auteurs: Elena R. Serrano-Ibáñez, Carmen Ramírez-Maestre, Rosa Esteve & Alicia E. López-Martínez

Originele titel: The Behavioral Inhibition System, Behavioral Activation System, and Experiential Avoidance as Explanatory Variables of Comorbid Chronic Pain and Posttraumatic Stress Symptoms

Achtergrond: De variabelen die onderliggend zijn aan comorbide chronische pijn en posttraumatische stresssymptomen zijn nog niet helder verklaard.

Doel: Het doel van de huidige studie was om de rol van het Behavioral Inhibition System (BIS), Behavioral Approach System (BAS) en experiëntiële vermijding (EV) bij aanpassing aan pijn (namelijk pijn intensiteit, dagelijks functioneren en pijn-gerelateerde beperking) te analyseren bij patiënten met chronische pijn en posttraumatische stresssymptomen (PTSS).
Methoden: Een batterij van instrumenten was afgenomen bij 288 chronische pijn patiënten. De steekproef was verdeeld in diegene met PTSS (n = 194) en diegene zonder PTSS (n = 194).
Resultaten: Significante verschillen werden gevonden tussen groepen in het BIS, EV, beperking en dagelijks functioneren. Geen verschillen werden gevonden tussen groepen in het BAS. Structural equation modelling toonde aan dat de BIS en EV geassocieerd waren met slechtere aanpassing bij de 194 patiënten met zowel chronische pijn als PTSS. De BAS was geassocieerd met een lager niveau van pijn en beter dagelijks functioneren.
Conclusie: De bevindingen bieden bewijs dat BIS en BAS activatie en EV een rol spelen bij de aanpassing aan chronische pijn bij patiënten die ook PTSS hebben. Deze resultaten helpen mogelijk bij de ontwikkeling van psychologische behandelingen voor patiënten met beide stoornissen.
Kernwoorden: Chronische pijn, posttraumatische stress symptomen, behavioral inhibition system, behavioral approach system, experiëntiële vermijding, aanpassing aan pijn.

Citatie: Elena R. Serrano-Ibáñez, Carmen Ramírez-Maestre, Rosa Esteve & Alicia E. López-Martínez (2019) The behavioural inhibition system, behavioural activation system and experiential avoidance as explanatory variables of comorbid chronic pain and posttraumatic stress symptoms, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1581013

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 29 januari 2019, online gepubliceerd op 11 maart 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved