Herziening Certificeringscriteria

Momenteel hebben 243 mensen zich geregistreerd als psychotraumatherapeut, en nog altijd komen aanvragen binnen. Ondertussen wordt aan een herziening van de criteria gewerkt.  Een update was nodig, nu het programma enkele jaren bestaat. In dit bericht vindt u de concept tekst die door het bestuur vooralsnog is geaccordeerd en waarover in het voorjaar 2018 een definitief besluit wordt genomen.

Als u als NtVP lid opmerkingen heeft naar aanleiding van deze tekst horen we dat graag. U kunt mailen naar certificering@ntvp.nl of info@ntvp.nl.

NtVP Certificering nota 2017 januari 2018

CategoryNB-Jan18, Nieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved