Herziene nota certificering NtVP

De eerste nota over certificering door de NtVP verscheen in 2014. Nu, vijf jaar verder, is deze nota op een aantal punten geactualiseerd en aangepast.

De erkenning als psychotraumatherapeut geldt voor een periode van 5 jaar. Voorafgaand aan de afloop van deze periode dient herregistratie aangevraagd te worden. Uitgangspunt daarvoor is dat de betrokkene aantoont nog steeds te voldoen aan de uitgangspunten voor registratie. Hierbij wordt vooral gelet op de actuele kennis en kunde. De eisen voor herregistratie zijn in detail beschreven in hoofdstuk 7.

Diegenen die zich in 2014 of 2015 voor het eerst hebben geregistreerd als Psychotraumatherapeut hebben door het late verschijnen van de herregistratie-eisen niet de kans om tenminste 2 jaar voor herregistratie kennis te nemen van deze eisen. Omdat zij derhalve onvoldoende tijd hebben om hun herregistratie voor te bereiden, krijgen zij een jaar extra de tijd om aan de eisen te voldoen.

Geregistreerde Psychotraumatherapeuten ontvangen in januari 2020 persoonlijk bericht over de herziene certificering nota en over de herregistratie eisen.

Hier kunt u de herziene NtVP Certificering nota lezen.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved